K čištění potoka Botič dochází každého čtvrt roku. „Provádíme průběžnou činnost jako je péče o zeleň, odstraňování zátarasů, odstraňování černých skládek, provádění povodňových prohlídek se zástupci jednotlivých městských částí,“ prozradil Václav Nejman z organizace Lesy hlavního města Prahy.

Přestože znečištění v počtu havárií na Botiči nijak nevybočuje z dlouhodobého sledování kvality vody, pro pracovníky z Lesů hlavního města Prahy rok od roku přibývá práce. A to jen kvůli lidem. „Znečištění odpadky je významně vyšší,“ zmínil Nejman.


Zatímco na okrajích Prahy lidé vyhazují větší množství odpadu a vytváří tak černé skládky, v centru přibývá vandalů, kteří si potok pletou s odpadkovými koši. Při procházení kolem během 10 minut redaktorce Blesk Praha nestačily prsty jedné ruky na počítání smetí ve vodě. 

Kromě lahví od piva, nápojových kartonů a obalů od nejrůznějších sušenek objevíte ve vodě například pneumatiku, rozbitou europaletu nebo karimatku. 

Jedná se o neukázněnost obyvatel žijících v okolí vodních toků, kteří do okolí vodních toků odhazují odpadky a zakládají černé skládky,“ vysvětloval Václav Nejman. Ovšem ačkoli je potok díky lidem zanešenější než kdy dřív, častější čištění se prozatím neplánuje. 

Podívejte se, jak vypadá Botič v centru:

Fotogalerie
20 fotografií