První úsek trasy C (Florenc - Kačerov) z roku 1974 odráží myšlenky prvorepublikových inženýrů a mladých architektů let šedesátých. Metro, plánované původně jako podpovrchová tramvaj, je zde chápáno jako zářná dopravní stavba, symbol moderní doby a pokroku.

Střídmost prostoru se zde snoubí s okázalostí jeho kamenných obkladů. Československé žuly doplňují bílé a tmavé mramory, pocházející ze zemí bývalého východního bloku. Chladná krása podzemních sálů kontrastuje s výrazným osvětlením, která stanicím dodává nadpozemskou atmosféru. Běloskvoucí stropy jako by zářily a světlo prokreslovalo každou žilku v mramoru.

Áčko oslavuje zlatou Prahu

Atmosféra trasy A, která byla v úseku Dejvická – Náměstí Míru zprovozněna o čtyři roky později, je zcela odlišná. Prostornost kosmického korábu zde vystřídala intimita podzemní jeskyně, trojice tunelů, táhnoucí se hluboko pod historickým centrem kolem nejvýznamnějších památek.

Architektonické ztvárnění stanic tak mělo jasný scénář: cesta časem, oslava zlaté Prahy a její tajuplné atmosféry. Jednotícím prvkem se staly plechové výlisky, pověstné čočky, barvené podle konkrétního námětu stanice. Vestibuly doplnily archeologické nálezy, historická i současná umělecká díla. U těch nesměl chybět patřičný ideologický patos, linie mezi slavnou minulostí a socialistickou přítomností.

Béčko ukazuje um českých sklářů

První úsek trasy B (Smíchovské nádraží – Florenc) byl zprovozněn v roce 1985 a měl opět jiný koncept. Společným tématem se stalo obložení bílými deskami Ekrona a žluté sdružené nosiče osvětlení, tzv. roury, ladně proplouvající stranicemi.

Umělecké ztvárnění bylo svěřeno keramickým a sklářským výtvarníkům. Stanice tak ožily pozoruhodnými obklady, prezentujícími vysokou úroveň českého sklářství. Skleněné trubky, lepené sklo Connex nebo pověstné „obrazovky“ na Náměstí republiky zná každý. Monumentální výtvarná díla, kamenné mozaiky, skleněné či keramické stěny, obsadily též povrchové vestibuly. Metro se stalo galerií ve veřejném prostoru. Celkem zde najdeme přes 120 uměleckých děl.

Déčko nemá nápad

A jaká bude nyní projektovaná trasa D? Zatím se zdá, že pouze modrá. Chybí jí nápad, jakákoliv hlubší koncepce, zapojení výtvarných umělců. V porovnání s poutavým příběhem a mimořádně vysokou úrovní „starých“ stanic je to opravdu škoda.

Ještě ale není pozdě. Věřme, že se podaří Déčku vtisknout originální tvář a to se tak hrdě zařadí po bok svých sester. Stane se odkazem naší doby, chrámem dopravy.

Podívejte se na krásu stanic pražského metra:

Fotogalerie
13 fotografií