V metropoli mají lidé kromě bazénů a aquaparků možnost vyrazit také na několik přírodních koupališť. Předtím je ale vhodné se podívat na webové stránky Hygienické stanice hlavního města Prahy (HSHMP), abyste zjistili, zda voda je na vámi vybraném místě vhodná ke koupání, či nikoliv. Hygienici ji kontrolují na začátku a na konci sezony. 

„Rozbory za přítomnosti hygieny a zdravotního ústavu probíhají na každém přírodním koupališti dvakrát za koupací sezonu. V České republice se kromě mikrobiologických ukazatelů, které se stanovují měsíčně, navíc sledují sinice, k jejichž výskytu jsou všechna pražská přírodní koupaliště potenciálně náchylná,“ prozradil Blesku vedoucí oddělení hygieny vody z Hygienické stanice hlavního města Prahy Matěj Čermák.

Pracovník Státního zdravotního ústavu připravuje vzorky vody z přehrady k převozu.
Pracovník Státního zdravotního ústavu připravuje vzorky vody z přehrady k převozu.
Autor: Daniel Vitouš
„Kontrolu vody z hlediska výskytu sinic pak provádí provozovatel prostřednictvím laboratoří jednou za 14 dnů. Pokud se zvýšený výskyt sinic ve vodě prokáže, interval kontrolování se snižuje a testy se dělají jednou týdně,“ dodal Čermák.

Hygienici nemohou lidem koupání zakázat

V případě neuspokojivých výsledků rozboru vody nemají hygienici možnost lidem koupání vyloženě zakázat. Provozovatel má ale v takovém případě povinnost tyto informace uveřejnit na informační tabuli HSHMP, která je viditelně vystavená u vchodu do areálu. V žádném případě ale tato skutečnost neznamená, že by měl provozovatel povinnost koupaliště zavírat nebo vyhánět návštěvníky z vody. Záleží na Pražanech, jak s informací o nevyhovující kvalitě vody naloží a zda se doporučením hygieniků budou řídit.

Jak dopadlo v testu přírodní koupaliště v Hostivaři?

Situace na Hostivaři je v současnosti v pořádku. Zaměstnanci hygienické stanice a provozovatel přírodního koupaliště Martin Slavík se shodují na tom, že vodní nádrži zásadně prospělo odbahnění, které proběhlo před několika lety. Výsledky testování vody od té doby ukazují lepší výsledky, než tomu bylo před odbahněním dna přehrady. Se sinicemi nejsou takové problémy jako dřív.

Přírodní koupaliště Hostivař
Přírodní koupaliště Hostivař
Autor: Daniel Vitouš

Místní koupaliště navíc lidem umožňuje osprchovat se po koupání v pitné vodě. Podle Matěje Čermáka je tato služba prospěšná: „Sprcha s pitnou vodou po každém koupání pomůže odstranit z pokožky ulpělé řasy nebo sinice.“

Pravidelné kontroly na všech přírodních koupalištích v Praze probíhají postupně. Výstupy z těchto kontrol z hlediska kvality vody jsou poté uveřejňovány na internetových stránkách www.hygpraha.cz v sekci „Koupaliště“. Další informace mohou návštěvníci nalézt na internetovém portálu www.koupacivody.cz.

Fotogalerie
12 fotografií