„Když jsem si zjišťovala, kam po problémech ve státní školce mám své dítě dát, aby jej doslova nešikanovaly učitelky, řekli mi psychologové, že takové řešení je až pro školáky,“ začíná vyprávět maminka Lenka Junková z Prahy. Maminka Lenka se však nevzdávala a pátrala po možnostech, kam umístit svého syna dál. Nakonec narazila na Hyperku, školku, která se nachází v pražských Olšanech, spadá pod neziskovou organizaci Národního institutu pro děti a rodinu a hlavně se stará o děti v předškolním věku s ADHD neboli poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou.

Maminka Lenka Junková se svým synem Jiříkem
Maminka Lenka Junková se svým synem Jiříkem
Autor: Martin Přibyl

„O školce jsme se dozvěděli v té nejnutnější chvíli, ve státní školce si na mého syna neustále stěžovali, a dokonce ho pak i jedna učitelka bila, protože jej nezvládala. Bylo to pro nás vysvobození. Pedagogové totiž na děti s ADHD nejsou připraveni. Narovinu, my to chápeme, ale myslím si, že nejen systém, ale učitelé by se měli sami od sebe informovat. Podle mě má jen minimum školek představu, jak problémy s těmito dětmi řešit. V tomto ohledu má naše školství co dohánět,“ uvádí Junková. 

Jiný přístup učitelů z Hyperky byl na Jiříkovi po chvíli znát. „Přiznám se, že největší šok jsem zažila, když Jirka začal kreslit kruhy a vybarvovat omalovánky podle kontur a když se mu začala rozšiřovat slovní zásoba, dokonce i po obědě spí, to se za celý rok ve státní škole nestalo a v Hyperce toho dosáhl za čtyři měsíce,“ pokračuje pro Blesk Junková.

Jediná školka pro hyper děti v České republice

„V předškolním věku může být ADHD, jak se poruše pozornosti spojené s hyperaktivitou ve zkratce říká, důvodem vyloučení nebo odmítnutí dítěte z běžné školky. Naším cílem je těmto dětem nabídnout bezpečný prostor, kde si v menším kolektivu a se zkušenými učitelkami osvojí chybějící sociální a komunikační dovednosti,“ říká pro Blesk vedoucí Hyperky Terezie Pemová.

„Nejdůležitější je začít s podporou dětí a jejich rodičů co nejdřív. Nejen proto, že pozornost, stejně jako paměť, lze systematicky rozvíjet, a tím je posilovat, ale i proto, že děti neztratí důvěru samy v sebe, ale ani v dospělé osoby v rámci vzdělávacího či sociálního systému,“ dodává Pemová.

Školky pro děti s ADHD chybí

V současné době se jedná o službu, která nemá v České republice obdoby. Přitom dětí s ADHD stále přibývá a jen těžko se dá najít místo, kde by si s takovými dětmi věděli rady, shodují se rodiče z Hyperky. Na to, proč v Česku neexistují školky pro hyperaktivní děti a zda v blízké budoucnosti nenastane změna oproti současnému stavu, jsme se zeptali na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Z MŠMT jsme dostali následující odpověď: „Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) je důležitá správná diagnostika a správné nastavení podpůrného opatření, nejlépe, pokud možno, v rámci běžného kolektivu. Integrace i inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v České republice dlouhodobě, o čemž svědčí i zvyšující se počty dětí se SVP v běžných MŠ i ZŠ.“ 

Hyperaktivita (ADHD) je vrozenou neurovývojovou poruchou, která postihuje 5-8 % dětské populace v míře vyžadující odbornou podporu. Nelze ji tedy zaměňovat s nevychovaností či rozmazleností, jak se často stává. Porucha se diagnostikuje obvykle nejčastěji mezi třetím a čtvrtým rokem života, kdy lze pozorovat odlišnosti v chování dítěte v různých sociálních prostředích.