Dílo se zabývá fenoménem falešných zpráv, tzv. fake news, které dokážou ovlivňovat mysl i chování člověka. Zneužívají a manipulují, většinou pro tržní nebo politický zájem zainteresovaných skupin, které v nich ne každý rozpozná. Dnes existují inteligentní algoritmy, které dokáží zachytit podobné zprávy rychleji než člověk.

Video-objekt připomínající městskou lampu má symbolicky jako detektor počasí varovat před zvýšenou aktivitou českých dezinformačních portálů. Vždy, když lampa dostane ze sítě varovný impuls o nové aktivitě manipulativních webů, přijde bouře a sníží se viditelnost ve veřejném prostoru okolo ní.

Místo, kam byla lampa umístěna, bylo zvoleno záměrně. Je blízko sídla magistrátu, státní i městské knihovny a galerie, tedy je to místo, kde se střetává svět archivovaných informací s aktuálním děním v Praze.

Dílo je součástí projektu SOKL z programu Umění pro město, kterým Praha podporuje současné umění ve veřejném prostoru. Pod názvem SOKL Galerie hlavního města Prahy od roku 2019 připravuje exteriérové výstavy současného umění. Projekt charakterizují pojmy S – současnost, O – objekt, K – komunikace a L – lidé, které by mělo každé vystavované dílo obsahovat nebo se k nim vztahovat.

Fotogalerie
6 fotografií