Ladislav Sutnar, Jaromír Funke nebo Josef Sudek – to je jen zlomek zvučných jmen, která měla co do činění se zmíněnou školou, která dnes funguje coby Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze v Hellichově ulici.

Za 100 let její existence se podařilo nastřádat reprezentativní sbírky z různých oborů umění a designu – ať už jde o plakáty, knižní obaly či vazby, fotografie či užitou nebo uměleckou grafiku nebo dokonce restaurované předměty. Z toho všeho lze na výstavě „ochutnat.“ K vidění jsou práce spjaté se samými kořeny školy, tak i takové, které jsou staré jen pár let, mnohdy by se dalo říct, že i pár měsíců.

Všehochuť

„Když jsme dostali možnost oslavit výročí 100 let školy, začala se rodit koncepce této výstavy v podobě připomenutí jak žáků, tak i učitelů,“ vysvětlila Jarmila Staňková, která je kurátorkou výstavy. Jelikož mnozí „reprezentanti“ tzv. Hellichovky posléze působili také v UPM, z velké části se jedná o díla, která vznikala právě v době jejich působení v museu.

Vzorník vystavovaných prací je vskutku reprezentativní. „Jsou zde k vidění například jedny z vůbec prvních grafických prací, které na škole vznikaly ve 20. letech 20. století,“ uvedla Staňková. Vystaveny jsou také relativně rané fotografie Josefa Sudka, jednoho z vůbec prvních studentů fotografie na zmíněné škole a jednu z nejpřednějších osobností české fotografie.

Výstava je uspořádaná chronologicky, takže návštěvník postupuje po proudu času od prvopočátků školy blíže k současnosti. Kromě vystavených děl, jichž je celkem 560, neschází ani vhled do historie. „Mimořádný rozmach zaznamenala škola ve 30. letech, kdy se jejím ředitelem stal Ladislav Sutnar,“ uvádí Staňková. „Byl známým designérem a návrhářem hraček nebo porcelánového servisu.“ Také jeho díla jsou k vidění.

Video
délka: 01:34.00
Video se připravuje ...

Uměleckoprůmyslové museum v Praze představuje průřez historií Státní grafické školy, nyní Vyšší odborné grafické školy a Střední průmyslové školy grafické v Hellichově ulici. K vidění je 560 nejrůznějších uměleckých děl studentů i učitelů napříč několika obory. David Zima

Průchodem místností, které jsou celkem tři, se pak návštěvník může seznámit s každou dekádou existence školy. Černobílé fotografie postupně střídají plakáty – dokonce i ty absolventské k vlastním maturitním plesům, na kterých je názorné, jak se grafická představivost českých umělců v průběhu desetiletí měnila. Poslední období pak reprezentují mimo jiné také výsledky studentů z oboru konzervátorství a restaurátorství, kde je možné vidět restaurované části historických oděvů, vazeb nebo dokonce brnění.

Nezapomenutý „skoro“ ředitel

Ve vystavených exponátech jednotlivých grafiků, fotografů či restaurátorů je nicméně zohledněn také Vojtěch Preissig, který byl zvažován coby první ředitel školy. Nikdy se jím ovšem tento průkopník grafiky nestal, a to pro různé důvody, ať už finanční nebo logistické.

„Škola nicméně na Preissiga nezapomněla a využívala tzv. Preissigovu antikvu, což bylo první originální československé písmo,“ uvedla Staňková. „Pro tisk sice není tolik vhodné, kvůli zdobnosti, nicméně jej škola převedla i do digitální formy.“ Právě ukázky tohoto písma jsou součástí výstavy také, zrovna tak jako kniha The House, která představuje výňatky z Preissigovy nedokončené knihy.

Tetra packový »mramor«

Zajímavým estetickým doplňkem, který se line napříč celou výstavou, jsou výstavní plochy – stoly, police a vitríny, které do určité míry připomínají mramor. Jedná se však o drť tzv. tetra packového papíru. Právě na jeho uniformních odstínech šedi podle autorů výstavy nejvíce vyniknou vystavovaná barevná díla.

Kde: Uměleckoprůmyslové museum, 17. listopad 2, Praha 1.
Kdy: Do 17. 1. 2021, úterý 13 –19, středa až neděle 13–18.
Vstupné: Do 31. 12. 2020 stojí vstupné 80,- Kč, posléze 150,- Kč.

Fotogalerie
31 fotografií