Praha 1 s iniciativou Bez komunistů spolupracuje už několik let a společně se snaží dětem ze základních a středních škol přiblížit komunistickou minulost tak, aby je to zaujalo. „Výstava, která je k vidění na radnici ve Vodičkově ulici je jen jeden z výstupů obsáhlejšího projektu,“ vysvětluje Petr Marek, zástupce projektu.

Známá místa s (ne)známou historií

Primárně jde v programu především o vycházky po dobře známých místech v centru Prahy, které se během komunistické diktatury nějakým způsobem zapsaly do historie. „Máme několik okruhů, ale většinou symbolicky začínáme na Staroměstském náměstí, kde v únoru 1948 měl svůj neslavně známý projev Klement Gottwald, čímž v podstatě odstartoval 41 let komunistické hrůzovlády. Konec pak bývá opět symbolicky na Národní třídě, kde se podařilo s režimem skoncovat,“ popisuje Marek.

Vycházka plná zážitků

Vycházky mají za cíl poutavou metodou seznámit děti a studenty středních škol s nedávnou historií. „Dnes jsou hodně populární zážitky, tak se snažíme i ty naše vycházky dělat zážitkově,“ líčí Petr Marek.

„Třeba když dětem ukážu fotografii s Gottwaldovým projevem na balkoně paláce Kinských na Staroměstském náměstí ještě s Vladimírem Clementisem a po té druhou, identickou, jen s tím rozdílem, že Clementis je vyretušovaný, protože ho režim nechal popravit ve vykonstruovaném procesu, nevěří svým vlastním očím. Na děti tohle působí velmi silně, hlavně když pochopí, že svoboda a spravedlnost byly v podstatě neznámá slova,“ vypráví Jiří Marek své zážitky s dětmi.

Mapa od dětí pro děti

A právě zmiňovaná výstava, navazuje na procházky, které děti s panem Markem nebo jeho kolegy absolvovaly. „Protože se většina míst nachází právě na Praze 1, měly děti za úkol vytvořit mapu Prahy 1 s místy, která jsou s komunismem nějak spjatá. Jednu pak vybereme, necháme ji vytisknout a budeme ji rozesílat do škol, zájmových sdružení nebo prostě komukoli, kdo o ni bude mít zájem. Bude to taková turistická mapa od dětí pro děti,“ řekl.

V říjnu bude soutěž

To ale není jediná věc, kterou iniciativa Bez komunistů chystá v dohledné době. „Na podzim chceme vyhlásit soutěž, do které se budou moci zapojit všechny základní a střední školy z České republiky. Vyzveme je, aby na téma totalita a komunismus posílali svoje výtvory," vysvětlil Blesku Marek

Děti si pak budou moci vybrat, jestli zvolí výtvarné vyjádření, napíší sloh nebo dokonce natočí video. To může mít buď vlastní námět nebo se nechají inspirovat nějakou událostí z historie. Soutěž bude oficiálně vyhlášena až 8. října na Staroměstské radnici, ale svoje díla zájemci mohou zasílat už nyní na e-mail bezkomunistu89@gmail.com

Fotogalerie
30 fotografií