Rybova vánoční mše poprvé zazněla na svátky narození Ježíše Krista roku 1796 v katolickém kostele Povýšení svatého Kříže v Rožmitále pod Třemšínem, kde Ryba působil jako učitel. Oblibu si jeho mše získala v první polovině 19. století, kdy se podle historiků hrála hlavně na venkovských hudebních kůrech z nesčetných opisů a téměř zlidověla. Tradici si také drží předštědrovečerní akce, kdy bývá hrána na hlavním nádraží v Praze.

Potlesk ještě před výkonem

V orchestru se sešlo několik desítek hudebníků. Ti, kteří dorazili později, měli problém dostat se přes davy lidí na místo určené vystupujícím. Hala se zaplnila již dvacet minut před začátkem akce. Zájemci o mši pro lepší výhled obsadili i schodiště a ochoz knihkupectví.

Muzikanti se dočkali potlesku už při zvukové zkoušce, během které nabídli vánočních písně jako Narodil se Kristus Pán, Pásli ovce Valaši nebo Štědrý večer nastal. Sólové party zpívali profesionálové Sophia Lamoš (soprán), Martina Bauerová (alt), Petr Horák (tenor) a Lukáš Hynek Krämer (bas). Ke sborům se připojili lidé v davu. Celý koncert přítomní odměnili dlouhotrvajícím aplausem.
Video
délka: 01:20.94

Poslechněte si část Rybovy mše vánoční, která zazněla na Hlavním nádraží. (2017) Eva Fornálová

Fotogalerie
16 fotografií