Ve dvou rozlehlých sálech Uměleckoprůmyslového muzea (UPM) je až do 20. října tohoto roku možné zhlédnout více než 200 pozoruhodných předmětů, které ilustrují vývoj českého designu ve 20. století. Expozice je rozdělena na dvanáct částí, podle již proběhlých výstav. „V podstatě se jedná o výstavu o výstavách v Uměleckoprůmyslovém muzeu,“ sdělila kurátorka výstavy Iva Knobloch.

20. století od nuly po devítku

Hned po příchodu mezi expozici návštěvníka zaujme celkový koncept výstavy. Každý ze všech dvanácti pomyslných tematicky nesourodých bloků je umístěn mezi dřevěnými deskami a sklem, díky čemuž podle kurátorky muzeum nevynaložilo žádné enormní výdaje na expozici.

Jak z názvu vyplývá, jedná se o určitý průsečík českým designem 20. století, a to formou uskutečněných výstav v UPM. První z nich se na jeho půdě uskutečnila už v roce 1918, ta poslední v roce 1990. Dělí je nejen 72 let, ale také prakticky pět různých státních režimů. „Vystavování designu nebylo samozřejmé. Bylo spojeno s odvahou a riskem. Od roku 1938, od období tzv. druhé republiky, znamenalo vystavování designu příklon k tomu být kurážný. Politická orientace byla porůznu odkláněna a brzdila umění, což se projevovalo i na mezích, ve kterých se design mohl pohybovat,“ uvedla kurátorka.

K vidění tak jsou nejrůznější šperky, nábytek, nádobí, náčiní, drobné elektrické spotřebiče ale i oděvy a další předměty tak, jak se na nich podepsal čas a estetické nároky své doby a politických mezí. „Například výstavě Artěl z roku 1918 bylo vyčítáno, že je drahá, doslova elitářská, vzdálená na hony běžnému životu,“ upozornila Knobloch na výstavu tehdejších mladých českých umělců, kteří v zásadě usilovali o čisté geometrické linie a jednoduché formy.

Nástroje a židle jako umění

Velkou pozornost vzbudila také výstava Stroj a nářadí jako dílo výtvarné, která se uskutečnila v roce 1953. „Tu můžeme považovat za vůbec první soubornou uměleckohistorickou prezentaci průmyslového designu, a to asi nejen u nás,“ upozornila kurátorka. K vidění je tak například stará žehlička nebo nůžky.

První prezentací socialistického Československa na Západě po roce 1948 bylo XI. trienále v Miláně v roce 1957, kde pro změnu velkou pozornost vzbudila česká šikovnost v práci se sklem. „I díky úspěchu této výstavy začal stát více podporovat domácí sklářství, které sloužilo jako vitrína úspěchů socialismu,“ sdělila Knobloch.

Výstava Odvaha a risk - Století designu představuje určitý průsečík napříč českým designem 20. století.
Výstava Odvaha a risk - Století designu představuje určitý průsečík napříč českým designem 20. století.
Autor: David Zima
Pozoruhodným počinem je pak reprezentativní vzorek výstavy Design a plastické hmoty, kterou UPM pořádalo v roce 1972 a letos částečně nanovo. Podle kurátorky se u nás nachází největší sbírka plastového nábytku ze 70. let. „Jednalo se tehdy vesměs o produkce interiérového designu dle západního střihu, který působil jako sci-fi,“ uvedla.

Anonymita i postmoderna

V roce 1980 měla na půdě UPM vzbudit rozruch výstava Design multi – všední den designu. „Úplně poprvé totiž ukázala v prostorách muzea zcela obyčejné, anonymní předměty každodenního používání v průběhu času,“ sdělila kurátorka. Tak měl, a díky nynější expozici opět má, návštěvník možnost prohlédnout si různé předměty v jejich naprosté obyčejnosti. Lahev od pití, laboratorní pomůcky, nástavce na rukávce.

Chronologicky výstavu uzavírá v podstatě předsíň do současnosti. Umění konce 80. let na výstavě Cesty k postmoderně – Průzkum 80. let, kdy se začaly prosazovat výrazné umělecké osobnosti současnosti, jakými byl například Bořek Šípek či Jaroslav Róna. I jejich tvorba je na výstavě zastoupena, v Šípkově případě židlí, u Róny to jsou obrazy a drobná plastika. „Mnozí tito umělci měli v roce 1990 možnost vystavovat poprvé oficiálně na půdě československé instituce,“ říká Knobloch.

Kde: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 17. listopadu 2.
Kdy: Do 20. října 2019, středa až neděle 10–18 hodin, úterý 10–20 hodin.
Vstupné: 150,- Kč, snížené 80,- Kč.

Fotogalerie
38 fotografií