Zhruba rok a půl trvalo pracovníkům Muzea hl. m. Prahy (MHMP) a autorům audiovizuálního konceptu „rozpohybovat“ prospekt Prahy vydavatele Aegidia Sadelera, který je vyhlášený jak svým autentickým zobrazením Prahy, tak i nespornou uměleckou hodnotou. Diváci mají jedinečnou možnost vypravit se na výlet časem do města starého přes čtyři století. Sadelerův prospekt je totiž z roku 1606.

„Středověká” Praha ožívá

Lodě po Vltavě převáží zboží. Ji samotnou překlenuje jediný most, ten Karlův – ještě bez soch, na které jsme dnes zvyklí. Rolníci obdělávají pole, krávy běhají ulicemi, mraky plynou, z komínů k nim stoupá kouř. „Na deset metrů široké obrazovce se nám podařilo rozpohybovat tisíc postav v původním Sadelerově prospektu z roku 1606. Divák tak nahlédne do rudolfínské Prahy a každodenního života místních obyvatel,“ uvedl pro Blesk.cz Martin Hejl, autor audiovizuálního konceptu.

Na každém z 16 monitorů probíhá série příběhů, které běží v různě dlouhých smyčkách. Celkově má projekce 9 minut a nejdelším příběhem, který zde můžeme sledovat, je jezdec na koni, který se objeví v podhradí a vyběhne až nahoru na hrad. Dále je k vidění neuvěřitelné množství drobounkých detailů, které doslova navracejí život městu.
Video
délka: 04:34.22

Jedinečné audiovizuální dílo je vysoké 1,2 metru a široké téměř 10 metrů. Přitom prakticky na každém jeho centimetru nechávají drobné animace ožít život v Praze tak, jak vypadal v roce 1606. David Zima

„Sadelerův prospekt, který vytvořili Johann Wechter a Philippus van den Bosche, nám umožňuje vhled do města, jak vypadalo ve středověku a na prahu raného novověku. Urbanistický plán, který prospekt zobrazuje, zůstal od let panování Karla IV. neměnný,“ sdělila hlavní kurátorka sbírek MHMP Pavla Státníková. V podstatě se tak dá říci, že s drobnými výjimkami se návštěvníci mohou seznámit s Prahou, které vládl nejen Rudolf II., za jehož vlády prospekt vznikal, ale také Karel IV., který podnítil vznik Nového Města pražského.

Nebyl první, zato je nejhezčí

Prospekt vydavatele Sadelera, který je v originále velký přes tři metry, přitom zdaleka nebyl prvním zobrazením hlavního města. „Prvním toho druhu je prospekt z konce 15. století. Je to nicméně pohled, který je odborníky nejvíce využíván, protože Prahu zobrazuje velmi autenticky. Dalo by se říci, že byl v tomto ohledu pro naše požadavky nejlepší,“ uvedla Státníková.

Animace Prahu v celé kráse představuje panoramaticky od Strahovského kláštera až po Vyšehrad. Malostranské náměstí zdobí ještě gotický kostel, chrám svatého Víta je nedostavěný, kopce a vrchy jako například Vítkov či Letná jsou holé a nezastavěné. Karlovo náměstí neboli Dobytčí trh zdobí nepřehlédnutelná kaple Božího těla, do dnešních dnů nedochovaná. V čem dalším se Praha za čtyři století změnila, se můžete přijít přesvědčit na vlastní oči.

Kam: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1.
Kdy: Do 29. března 2020, vyjma pondělí denně v čase 9–20.
Za kolik: Základní vstupné do objektu činí 150,- Kč, snížené 60,- Kč

Fotogalerie
9 fotografií