Kdysi se nedaleko mostních pilířů nakupily hromady dřeva, trosky stavení a dokonce i mrtvoly zvířat. Byly obrovské povodně, a naplavené věci tak bránily průtoku vody, a tím pádem se řeka vylila i do nedalekých ulic. Jednou z nich byla i ulice Na Kampě.

Voda kolem domů proudila v divokých vírech, nejdivočejší však byla ve svém původním korytě. „Pražané celou povodeň sledovali, ale z bezpečných vzdáleností. Někteří se snažili pomoci lidem i zvířatům, kteří v korytu uvízli,“ popsala v knize 77 pražských legend Alena Ježková.

Vltavou plul i strom s obrovskou korunou, kde byl zaklíněn kus dřevěné stěny nějaké chalupy, na které dosud visel obraz Panny Marie. A jelikož byl majitel domu Na Kampě 9 velice pobožný, rozhodl se, že se pokusí krásný obraz zachránit.

Panna Marie vyslyšela každou prosbu

Vzal loďku a vydal se do nebezpečných peřejí. Málem dokonce přišel i o život, nakonec ale obraz vylovil a dostal se zpátky na břeh. Podle tehdejších lidí prý v okamžiku, kdy byl obraz vytažen z vody, začaly povodně ustupovat.

„Zachráněný obraz pak pověsili na čestné místo ve štítě, který je obrácen ke Karlovu mostu. Říká se, že Panna Marie na obraze přinesla štěstí nejen majiteli domu, ale pokaždé vyslyšela i prosby ostatních, kteří se k ní v neštěstí obrátili,“ vysvětlila spisovatelka.

Ve stejném domě pak později sloužila chudá vesnická dívka. Obraz brala velice vážně a každý den jej zdobila čerstvými květinami. Dbala také na to, aby věčné světýlko pod ním nikdy nezhaslo. Jednou dívka žehlila prádlo na starodávném těžkém mandlu a při chvíle nepozornosti se její ruka dostala pod válce obrovského stroje.

Vesničanka v bolesti a strachu zavolala na pomoc právě Pannu Marii a vtom se stroj sám od sebe zastavil. Dívka z něj ruku ihned vyprostila a neměla na ní ani škrábnutí. Na památku této příhody pak majitelé domu zavěsili po stranách obrazu dva válečky z mandlu, které dodnes zázrak připomínají.