Při stavbě dělníci odfrézují všechny vrstvy vozovky až do hloubky 10 centimetrů. Vyrovnány a opraveny budou obrubníky a upravena bude výška kanalizačních vpustí. Opraveno bude odvodnění vozovky a bude tam nové dopravní značení. TSK nechá opravit také ve vozovce tzv. detekční smyčky pro semafory.

Nejdříve bude zcela uzavřen provoz v Letenském tunelu a po nábřeží neprojedou auta. V provozu zůstane MHD. Tato opatření potrvají do 27. srpna. Řidiči budou muset jezdit po objízdných trasách. Následně bude přerušen i provoz veřejné dopravy. V poslední fázi oprav, která potrvá od 16. do 31. října 2021 bude na nábřeží možné projet pouze ve směru z centra. Při cestě do centra budou muset auta jezdit nadále po objízdných trasách.

EMBED_OFF

Fotogalerie
16 fotografií