Původní tramvajová trať byla vybudována v roce 1985 a byla ve velmi špatném technickém stavu. Trať DPP při opravách přeložil k železniční trati. „Kladem této varianty je plné oddělení tramvajové dopravy od silniční,” uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský.

U Lihovaru pak bylo rozšířeno úzké hrdlo Nádražní ulice, kde se tak vedle sebe vejdou tramvaje i dva pruhy pro auta. Na zastávce Lihovar byl jako na první stanici v Praze postaven nový typ přístřešku, jehož prototyp je na Palackého náměstí.

Odbočka pro zatím neexistující most

Na trase podnik vybudoval u Lihovaru část tzv. kolejového trojúhelníku pro odbočku z Nádražní na plánovaný Dvorecký most, přes který se tramvaje dostanou do Prahy 4. Upravena byla i tramvajová smyčka na Barrandově, kde vzniklo rozvětvení pro budoucí trať do Holyně a Slivence. Zrekonstruován byl most označovaný jako Y002 Zlíchov přes železniční trať. Opraveny byly v Nádražní také vozovky a chodníky.

Fotogalerie
20 fotografií