Výluku si vyžádá oprava tramvajové trati v ulicích Za Ženskými domovy a Nádražní. Práce se uskuteční po částech. Nejprve od 15. do 17 srpna pojedou linky číslo 5, 12, 20 a 94 ve směru z centra přes zastávky Anděl v Plzeňské ulici a Křížová do zastávky Radlická. Tramvaj číslo 7 pojede v úseku Zborovská–Křížová obousměrně přes zastávku Anděl v Plzeňské ulici.

Následně od pondělí do středy 19. srpna budou tramvaje číslo 5, 12 a 20 ve směru z centra jezdit jednosměrně přes zastávky Anděl v Plzeňské ulici do zastávky Na Knížecí v ulici Za Ženskými domovy a zpět k Andělu do zastávky v Nádražní ulici. Linka číslo 7 pojede mezi Zborovskou a Křížovou obousměrně přes zastávku Anděl v Plzeňské ulici. Změněnu bude mít trasu i noční linka číslo 94.

Při závěrečné fázi oprav pojedou linky číslo 5, 12 a 20 ve stejné trase jako do té doby. Tramvaj číslo 7 bude pouze ve směru do centra v úseku Křížová–Zborovská odkloněna přes zastávku Anděl v Plzeňské ulici.

Po dobu výluky bude v Nádražní ulici zrušena zastávka Na Knížecí ve směru Skalka. V provozu bude dočasná zastávka Pivovarská ve směru Skalka, která bude sloužit pro náhradní autobus X20.

Výluka kvůli opravám platí nyní v navazujícím úseku v Nádražní ulici. Rekonstruována je tam trať, která bude posunuta kvůli budoucí výstavbě domů blíže k železniční trati. Opravena bude také silnice a chodníky a most přes železnici, u kterého vznikne odbočka na plánovaný Dvorecký most mezi Prahou 5 a 4. Práce v Nádražní ulici začaly loni a potrvají do letošního podzimu.