Konkrétně se jedná o lokality v Rokytné a Slámově, kde se popelnice ke sběru jedlého oleje speciálně vyhraněné umístily. „Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku a to pouze v použitých PET lahvích nebo jiném pevném plastovém obalu,“ upozorňuje radnice městské části Praha Nedvězí.

Použité oleje například ze smažení by se tedy v žádném případě do nádob neměly vkládat ve sklenicích, nebo v igelitových obalech či sáčcích. Radnice také upozorňuje, že do popelnice skutečně patří pouze a výhradně jedlé tuky a oleje. Nikoliv minerální oleje, popřípadě jiný tekutý obsah jako například barvy nebo rozpouštědla.