„Slavné“ CSOP se rozkládá v několika budovách s různým zaměřením. Nezisková organizace zřizovaná Prahou 10 provozuje celkem tři domovy pro seniory, dva specializované domovy se zvláštním režimem a v neposlední řadě tzv. Dům spokojeného žití v Sámově ulici. „Jde o nájemní byty pro osoby se zdravotním postižením a seniory, kteří již nejsou zcela soběstační a potřebují pomoc druhé osoby,“ informuje tištěný radniční zpravodaj Prahy 10.

Ve specializovaných domovech probíhá komplexní celoroční péče o osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence. Své místo v zařízeních CSOP mohou nalézt ale i chronicky nemocní senioři, přechodně i ti v lepší zdravotní kondici.

Součástí služeb centra jsou pak i ambulantní terénní služby, například pečovatelské, v rámci kterých pracovníci vyráží za klienty do jejich domovů „pomoci s osobní hygienou, zajištěním chodu domácnosti donáškou jídla, pochůzkami, nákupy apod.“ Terénní je i domácí zdravotní péče, v rámci kterých pracovníci svým klientům zajišťují „ošetřování proleženin, pooperačních ran, podání a aplikaci léků a injekcí, měření fyziologických funkcí.“

Nejen staří, ale i děti

Jak už bylo naznačeno výše, zaměňovat CSOP s běžnou LDN či domovem pro seniory není úplně přiléhavé. „V jeho rámci funguje Středisko služeb pro děti a rodiče – dětské skupiny, které je otevřené dětem od jednoho roku do čtyř let,“ uvádí Praha 10. „Kvalifikovaný personál tu pečuje o všestranný rozvoj dítěte s ohledem na jeho individuální schopnosti a potřeby. Děti se učí hygienickým návykům, stolování.“

Chvíle na »hraní«

Centrum pro své klienty, jak ty staršího, tak i mladšího věku, zajišťuje rovněž volnočasové využití. „Formou hry je ve výchovných programech kladen důraz na rozvoj řeči, jemnou motoriku, výtvarnou, hudební, tělesnou a etickou výchovu,“ uvádí zpravodaj k dětem. V případě seniorů jde v rámci pěti klubů pro seniory o různé přednášky, besedy, kurzy, cvičení, vycházky za kulturou, výlety i několikadenní ozdravné pobyty. Veškeré služby jsou primárně určené obyvatelům Prahy 10, která je druhou nejlidnatější částí Prahy.