„Tuk se ke smažení v české kuchyni používá velmi často. Z této ingredience se ale po jejím použití stává problematický tekutý odpad. Pokud vyléváte použitý tuk do záchodu nebo do výlevky dřezu, koledujete si o problém,“ říká Martin Srb, manažer útvaru technologie vod Pražských vodovodů a kanalizací (PVK).

Domov plný splašků

Tuk totiž v podzemí může měnit své skupenství, takže stokami jen tak snadno neproteče. Naopak se usazuje na stěnách kanalizace, kde tuhne a zachycuje další nečistoty. Díky tomu se profil stoky zúžuje a dochází tak k jejímu ucpání, což pochopitelně nevidí rádi jednak údržbaři stokové sítě, ale hlavně pak také obyvatelé domácností, v jejichž blízkosti k ucpání stoky došlo. Ucpáním totiž může dojít k zatopení nemovitosti a jistě si umíte představit, že to poslední, co by si člověk přál, je mít domov zatopený bez přehánění splašky.

Druhotným důsledkem je i kvalita vody, která přechází přes čistírny odpadních vod. Ty jsou sice na tuky vybavené, ale nikdy ne zcela dostatečně. „Odpadní vodu čistí bakterie, na které mají tuky negativní vliv. Čistírny pak proto mohou pěnit, nebo v některých místech i zahnívat,“ varuje mluvčí PVK Tomáš Mrázek. „To vše snižuje kvalitu vyčištěné vody a samozřejmě i zvyšuje náklady na provoz čistírny odpadních vod.“

Kam s nimi?

Jak už bylo řečeno, správně potravinářské oleje patří buď do speciálních černých kontejnerů, které se v Praze vyskytují, nebo do sběrných dvorů. Stačí je pouze slít do uzavíratelných nádob. Malé množství olejů lze také při kombinaci se suchým a savým materiálem kompostovat. Pokud není vyhnutí, lze také nádobu s tukem vhodit do běžné popelnice. „Cokoliv je lepší než tuky spláchnout do odpadu,“ varuje Srb.

Co o odstraňování tuků ze stokové sítě PVK uvádí odborník?

Video
délka: 01:35.47

Odborník PVK Zbyněk Venkrbec o odstraňování tuku z pražské kanalizace. Daniel Vitouš

Co dalšího do stokové sítě nepatří?

V rámci metodiky PVK vybízí občany, aby do záchodů, potažmo do dřezů či umyvadel nelili látky radioaktivní a ropné, infekční, omamné a hořlavé, jedy a žíraviny, průmyslová hnojiva, hygienické odpady anebo pevné kuchyňské odpady. Moudré není vylévat ani látky, které působí změnu barvy vody nebo rozpouštědla či pesticidy

Fotogalerie
9 fotografií