Hlavní náplní dialyzační jednotky je péče o pacienty s chronickým onemocněním ledvin. „Naší hlavní náplní je péče o nemocné se selháváním ledvin v chronickém dialyzačním programu,“ uvedla primářka dialyzačního střediska Fresenius NephroCare Petra Ronová. „Pacienti si mohou zvolit způsob náhrady funkce ledvin – buď hemodialýzu, nebo peritoneální dialýzu. Pacienty i připravujeme na transplantaci ledvin.“

„Za deset let existence dialyzačního střediska podstoupilo transplantaci ledviny celkem třicet našich pacientů,“ sdělila Ronová. Slavnostní otevření střediska se totiž uskutečnilo v roce 2009. „Jsem moc rád, že je v Praze 9 tato k životu nezbytná léčba pro obyvatele dostupnější a pacienti nejsou nuceni dojíždět do vzdálenějších zařízení,“ uvedl při příležitosti výročí do radničního zpravodaje místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský (ODS).