V Běchovicích, městské části na východním okraji Prahy, problém vyřešili pořízením obecního štěpkovače. Ten je k nalezení za ulicí V Potočinách, podél toku Běchovického potoka. „Dřeviny o průměru 4 cm se mohou odkládat na ploše na konci ulice V Potočinách, kde budou následně pracovníky městské části zpracovány na štěpku,“ píše se na webu radnice.

Akce je časově neomezená, nosit lze jak na podzim, tak i pozdějších ročních obdobích. Jediné, co je nutné dodržovat, je výše zmíněný maximální průměr dřevin – v tomto případě tedy větví, stromků, keřů. Projekt byl financován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. „Štěpku pak MČ využije pro mulčování nově vysazených stromů,“ uvádí radní Běchovic Jiří Klůna (ODS) v radničním tištěném zpravodaji.
V těchto místech lze v Běchovicích narazit na obecní štěpkovač.
V těchto místech lze v Běchovicích narazit na obecní štěpkovač.
Autor: ÚMČ Praha Běchovice