O zbudování kontejnerového překladiště v Malešicích usiluje soukromý investor i přes nevoli radnice Prahy 10 a sousedních městských částí. V listopadu má proto mimořádně zasednout Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu. „Poradíme na něm občanům, jak se správně vyjádřit k záměru, aby každá z připomínek měla svou váhu a musela být vypořádána, a napomohla tak k zamítnutí projektu,“ říká předseda Výboru Milan Maršálek (VLASTA).

Naráží tím na možnost zaslat připomínky přímo na magistrát hlavního města, který je posuzovatelem záměru, a to nejpozději do 2. prosince, kdy by mělo být ukončeno řízení o posuzování vlivů na životní prostředí. „Řízení EIA je vysoce odbornou procedurou. Věřím, že v ní definitivně prokážeme přemrštěnost a neúnosnost záměru,“ dodává Maršálek.

Problémy napříč spektrem

Malešické překladiště vadí radnici z mnoha důvodů. Na prvním místě je to pochopitelně ekologie. „Podobné průmyslové a tranzitní projekty jsou odstrašujícím případem, který by měl být ve 21. století budován zcela mimo město,“ zdůrazňuje místostarostka pro životní prostředí Jana Komrsková (Piráti).

Místostarosta pro územní rozvoj Martin Valovič (ODS) se pro změnu vyjadřuje k tomu, že by překladiště necitlivě zasáhlo do rozvoje čtvrti. „Máme diametrálně rozdílnou představu o budoucím rozvoji lokality dnešní malešické průmyslové zóny. Projekt by prohloubil dlouholeté, zejména dopravní problémy v této části Prahy a znemožnil by významný rozvojový potenciál lokality i z celopražského měřítka.“
Fotogalerie
4 fotografie