Podlahy budou podle mluvčího Správy Pražského hradu Davida Šebka vyměněny ve Španělském sále i v přilehlých prostorech. Zároveň v něm budou instalovány nové rozvody elektroinstalace, elektrického požárního systému a bude vyměněna vzduchotechnika. Pod podlahami byl navíc při průzkumných sondách zjištěn azbest. „Práce jsou plánovány na období od února 2020 do konce září 2020. Předpokládané náklady pro výběrové řízení činí 35 milionů korun,“ dodal mluvčí.

Španělský sál podle něj prošel významnější obnovou v roce 1976. V roce 1989 pak byly restaurovány stěny sálu, na což v roce 1990 navazovalo odkrytí renesančního pásu výzdoby na jižní stěně. „Další úpravy měly převážně charakter lokálních oprav a výmalby, s výjimkou statického zajištění opěrného pilíře v severozápadním nároží v roce 1996, které však na interiér nemělo zásadní vliv,“ dodal Šebek.

Španělský sál je využíván pro reprezentativní shromáždění, konají se v něm například recepce u příležitosti státního svátku 28. října, plesy nebo koncerty. Má bohatou štukovou výzdobu. Dnešní podoba pochází z druhé poloviny 19. století, dochovala se ale i část původní štukatury ze 17. století.

Fotogalerie
6 fotografií