Zadání soutěže zní jasně: Jaro v Čakovicích. Až do 31. května mohou amatérští i profesionální fotografové zasílat jednu až tři fotografie na toto téma na e-mailovou adresu redakce@cakovice.cz. Jediné co je třeba, aby dotyční bydleli buď přímo v Čakovicích, nebo Třeboradicích či Miškovicích, a aby z fotografie bylo zřetelně poznat, že se jedná o fotografii „jara“.

Zaslané fotografie dále musí být v minimálním rozlišení 150 dpi (1261 x 1800 pixelů), v ideálním 300 dpi. Fotografie jinak nesmí obsahovat žádné nápisy, podpis či logo. Vše uvedené lze napsat do e-mailu.

A čeho se zájemci mohou dočkat oplátkou? V červnu budou jejich fotografie otištěny v oficiálním čakovickém zpravodaji. V červenci dojde na zvolení tří nejlepších fotografií vůbec, přičemž autor té nejkrásnější, podle členů redakce zpravodaje, obdrží knihu. Aby došli spokojenosti i ostatní, na které se s knihou nedostane, uskuteční radnice ve svých prostorách výstavu nejlepších zaslaných snímků.
Fotogalerie
4 fotografie