Od 1. února za předpokladu dovybavení kuchyní, zabezpečení nutričních terapeutů i zvýšených výdajů na zajištění kvalitní stravy, hodlá přejít také na dietní stravování ve školních jídelnách. Důvod je prostý. Čím dál zvyšující se poptávka žákovských strávníků po dietní stravě.

„Je to investice do naší budoucnosti, pro její kvalitní vývoj a tak pevně věříme, že zavedení dietního stravování přinese pozitivní reakce a děti a žáci vyžadující tuto péči se stanou nedílnou součástí kolektivu navštěvujícího naše školní jídelny,“ uvádí k danému opatření Marcela Horešovská, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Prahy 18.