Když v půlce léta 1914 rukovali čeští vojáci do rakousko-uherské armády, nikdo z nich tehdy nepředpokládal, že válka se Srbskem se rozroste do světových parametrů, a že potrvá čtyři roky. Nikdo patrně také neměl příliš tušení, co vše se za ty čtyři roky změní, například že se po roce 1918 budou vracet do nově vzniklého státu. Někteří dokonce se zásluhami o jeho zrod.

Tři tematické výstavy

Právě těm jsou věnované tři uhříněveské výstavy, které ve spolupráci s Československou obcí legionářskou uspořádaly odborné instituce. Výstavy jsou tematicky propojené, v podstatě se dá říci, že jde o jednu velikou, která je rozdělena na tři části.

Upomíná například nejen na nejslavnější období československých legionářů v Rusku, Itálii či Francii, na jejich počátky a průběh existence, ale také nezapomíná i na méně známá fakta. Ve foyer Divadla U22 se dočtete kupříkladu o legionářích v Srbsku, Americe i Anglii. Výstava zároveň legionářskou misi zasazuje do celkového kontextu válečného odboje i o souhrn událostí válečných let.

Kde a kdy?

Expozice budou do 29. října vystaveny v Uhříněveském muzeu, ve foyer Divadla U22 a v Legionářském domě v Uhříněvsi. Muzeum je veřejnosti otevřeno v pondělí a středu od 8:30 do 12 hodin, respektive od 13 do 17 hodin. V úterý a ve čtvrtek muzeum zavírá už v 16 hodin, zatímco v pátek je otevírací doba nastavena od 8 do 14 hodin. Divadlo U22 lze navštívit v rámci provozní doby. Legionářský dům je přístupný po domluvě s kurátorem muzea.