Oprav se dočká také část zvonice, například dveře na střechu kostela svatého Mikuláše, zárubně dveří nebo strop bytu věžníka. Na tom se dochovalo několik druhů tapet pravděpodobně z 20. století, které restaurátoři odkryjí. Vyměněno bude také vřeteno točitého schodiště a část schodů. Po úpravě rozvodů a osvětlení bude podle zástupců muzea ve věži více světla.

Věž se zvonicí byla stavebně dokončena v roce 1752, oficiální ukončení prací je datováno o tři roky později. Navrhl ji barokní architekt Kilián Ignác Dienzenhofer a jeho zeť Carlo Lurago ji poté doplnil o další detaily. Dva roky po dokončení stavby byla budova poškozena při pruském obléhání Prahy. Ochoz věže se nachází 65 metrů vysoko a vede na něj schodiště o 215 schodech.

Přestože věž byla stavěna ve stejné době a v těsné blízkosti kostela svatého Mikuláše, nepatřila nikdy církvi, ale byla vždy součástí obecního majetku Malé Strany. Sloužila jako požární hláska a sídlo ponocného a od 60. let 20. století jako pozorovatelna Státní bezpečnosti ke sledování ambasád západních zemí sídlících v okolí.