Nejbližší sběrné dvory pro Prahu 17 jsou až na Praze 6 v ulici Proboštská nebo na Praze 5 v Puchmajerově. Aby nemuseli obyvatelé tak daleko, budou v červenci přistaveny kontejnery na různý odpad. V sobotu 7. července bude od 8:00 do 11:50 městskou částí projíždět vozidlo a sbírat nebezpečný odpad. Začínat bude v ulici Skuteckého a poslední zastávka je naplánovaná v ulici Březanově.

Pro bioodpad jsou v červenci vyhrazené tři termíny. V neděli 8. července se můžete rostlinného odpadu zbavit od 9 do 12 hodin na parkovišti u objektu Bílý Beránek. Od 13 do 16 pak na parkovišti v Hofbauerově ulici. Další termíny jsou o sobotách 14. a 28. července mezi 9. a 12. hodinou dopoledne. V první sobotu bude kontejner v ulici Ke Kulturnímu domu. O druhé sobotě na křižovatce ulic Laudova a K Trninám.

K pomoci při manipulaci a přebírání velkoobjemového odpadu bude přítomná obsluha. Kontejnery pro nadměrné předměty budou v ulicích poměrně často. V termínech od 12. do 27. července budou postaveny po celé oblasti Praha-Řepy.