Čtenářů v Praze přibývá a ne že ne. Knihovna v pražských Kolovratech se statisticky zaměřila na uplynulých pět let, ze kterých vzešel patrný nárůst mladých i dospělých čtenářů. Od roku 2013 se celkový počet výpůjček zvedl z 10 a půl tisíc výpůjček na 12 tisíc. Velkou roli v tom hrály především knihy pro děti a mládež.

Kromě výpůjček se zvýšil i počet čtenářů

Jedno souvisí se druhým, a tak není divu, že krom nárůstu vypůjčených knih zaznamenala knihovna také i zvýšený počet registrovaných čtenářů. Zatímco v roce 2013 jich knihovna evidovala 326, o pět let později je to téměř 500, což představuje zhruba sedminu z přibližně 3 500 obyvatel čtvrti v jihovýchodním cípu Prahy. I dětských čtenářů je o 100 více, než před pěti lety.

Pestrý a obměňovaný výběr knih

Podle vedoucí knihovny Blanky Oujezdské za to mohou především služby, které knihovna poskytuje i její knižní fond. „Na jaře a na podzim si objednáme stovku knih a až se »očtou«, vyměníme je za soubory nové,“ upřesňuje Oujezdská. „Kromě novinek vybíráme i starší knihy od oblíbených autorů anebo ty, které se už nedají pořídit jinak.“

Kolovratské knihovně je také velmi nápomocna Městská knihovna v Praze, která ji v rámci meziknihovní výpůjční služby poskytuje některé svazky. Díky tomu mají i obyvatelé Kolovrat snadnější přístup k nejrozsáhlejšímu knižnímu fondu v Praze. Nejbližší pobočka Městské knihovny v Praze je totiž až v Hostivaři.

„Kniha nám přijde zdarma poštou,“ upřesňuje Oujezdská. „Většina knihoven má tuto službu zpoplatněnou. My jsme zatím knihy vraceli osobně,“ dodává s tím, že do budoucna kolovratská knihovna možná přece jen zavede nepatrný poplatek.