Přípravy na léto pomalu vrcholí. Letní počasí jako by předběhlo jaro a rázem je o pestrou škálu volnočasových a rekreačních aktivit pod širým nebem postaráno. Jednou z nich je bezesporu trávení kratochvil v domácích bazénech. Ty v Praze se díky příznivému počasí už pomalu mohou napouštět. Jde to ale lépe než vodou z vodovodního potrubí.

Čistší voda z cisteren

Veřejná vodovodní síť není primárně určená pro napouštění bazénů,“ vysvětluje tiskový mluvčí PVK Tomáš Mrázek. „ Kvůli vysoké rychlosti proudění vody v potrubí může dojít k uvolnění sedimentů a tím k zakalení vody. Rovněž hrozí pokles tlaku v síti, který se může projevit i u jiných odběratelů.“ PVK z toho důvodu nabízí možnost napuštění bazénu ze speciálních cisteren.

Ty nejenže uleví vodovodnímu řadu, ale zároveň zajistí i to, aby voda v bazénu byla skutečně čistá bez negativních faktorů, jako jsou nejrůznější usazeniny či těžké kovy. Z toho důvodu je doporučeno nenapouštět si bazén ani z vlastní studny, u jejíž vody nebyla provedena odborná analýza. Autocisterny lze objednat přes dceřinou společnost PVK Česká voda – Czech Water.

Jak nejlépe napouštět bazén

Jelikož ne každý však k napuštění bazénu cisternu využije, doporučuje PVK postup tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění vodovodní sítě. Důležité je přitom zvolit správný čas, tedy ideálně všední dny přes večery a noci, kdy není vodovodní řad tolik zatížen ostatními odběrateli.

Z toho samého důvodu je pak důležité nenapouštět bazén plným proudem, ale tzv. na půl kohoutku. Díky pomalejšímu toku nedojde k uvolňování nepříznivých sedimentů v potrubí ani k poklesu tlaku. Voda tak bude čistší a hygienicky vhodnější.