Voda na pozemky po deštích vytéká z odlehčovací komory, kam je odváděna ze stokové sítě v okamžiku, kdy je potrubí přeplněné. Kousek pod zahrádkovou osadou Jenerálka, která má však nejistou budoucnost, následně zředěná odpadní voda vytéká bez jakéhokoli usměrnění přes soukromé pozemky do potoka.

To ztěžuje život zahrádkářům a ničí jejich majetek i pečlivě vysázené rostliny, nemluvě pak o zápachu, odpadcích a hygienických nárocích na vyčištění pozemků. Nestává se tak navíc jen výjimečně, voda zaplavuje pozemky až čtyřikrát ročně a plánovaná nádrž by tomu měla zabránit.

V Modřanské rokli v Praze 12 vzniká nový rybník:

Video
délka: 00:59.00

V Modřanské rokli vzniká nový rybník, nové koupaliště z něj ale nebude. Daniel Vitouš

V plánu už 25 let

Není to poprvé, co se o podobné nádrži uvažuje v okolí Šáreckého údolí. Odlehčovací komora v ulici K Dubovému mlýnu je nedokončenou stavbou z 90. let minulého století. Na pokračování projektu se pracuje více než dva roky.

V roce 2016 byla zadána studie magistrátem na možnosti zachytávání a převádění odpadních vod. Podle Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka je podpovrchová nádrž nejlepší variantou z ekonomického i technického hlediska. Studie zároveň předpokládá, že se s rozvojem Prahy 6 objem odváděných odpadních vod v budoucnu ještě zvýší.