Magistrát hl. m. Prahy vydal doporučení všem kuchařům a kuchařkám, kteří na štědrovečerní stůl budou chystat smaženého kapra. Protože použitý olej, který býval dříve vyléván do kanalizace prostřednictvím dřezů nebo záchodů, působil v kanalizaci četné problémy, zajistilo město od loňského roku možnost odvážet olej do sběrných dvorů.

„Za jeden rok se na sběrných dvorech vysbíralo celkem 4,6 tuny použitých potravinářských tuků a olejů, které by jinak s velkou pravděpodobností končily v městské kanalizaci,“ upozornila radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN). „Zvláště v období vánočních svátků se kanalizace ve zvýšené míře zanáší a znečišťuje. To s  sebou bohužel nese i zvýšené nároky na její následné čištění a údržbu,“ dodala.

Raději do popelnice

Hl. m. Praha proto nabádá své obyvatele, aby s využitým olejem naložili ekologičtěji a nelili jej do záchodů, umyvadel nebo dřezů. Lepší variantou se jeví i slití vychladlého oleje do PET lahve, která pak může být vhozena mezi komunální směsný odpad. Na území Prahy funguje 20 sběrných dvorů. V každém z nich je možné odevzdat použité oleje či jiné potravinářské tuky.