Svoz směsného a tříděného odpadu v Praze během posledních dnů roku proběhne v klasickém režimu. Společnosti, které v metropoli odvoz odpadového materiálu zajišťují, budou pracovat dle příslušných svozových programů jako v běžných dnech.

Na stanovištích tříděného odpadu se má kvůli očekávanému nárůstu navýšit počet svozů. Na velkých sídlištích jsou v plánu také mimořádné svozy papíru a skla. Běžný svozový program budou společnosti dodržovat do Silvestra. Na Nový rok většinou práce neproběhnou, v prvních dnech roku 2018 pak může docházet k jednodenním svozovým prodlevám. Živý vánoční stromek po ukončení oslav odkládejte u nejbližšího stanoviště na tříděný odpad nebo před váš dům v den, kdy přistavujete popelnice k vývozu.

Praha se s odpadem vypořádává mnohými procesy. Podívejte se, jak to vypadá uvnitř právě vznikající linky čistírny odpadních vod na Císařském ostrově:

Video
délka: 01:02

Povrch a podzemí komplexu nové linky čistírny odpadních vod Daniel Vitouš