Účelem těchto zelených pásů je zlepšit začlenění stavby do krajiny a obnovit v ní prvky zeleně. Pásy mají rovněž přispět k snazší přístupnosti a prostupnosti dotčeného prostoru a ke zlepšení čistoty vzduchu a hlukové situace. Zalesněné zelené pásy by měly být široké od 50 do 350 metrů. Celkově mají zabírat plochu o rozloze 277 hektarů. Na kolik vysazování vyjde, zatím není jasné. Neví se ale ani to, kdy na výstavbu dojde.

Dostavbou Pražského okruhu se zabývá pracovní skupina složená mimo jiné ze zástupců města a Ředitelství silnic a dálnic. Stát v minulosti vyřadil dostavbu úseku 511 ze seznamu prioritních staveb. Okruh tak musí projít znovu řízením EIA, které posuzuje vliv stavby na životní prostředí.

Jak bude do budoucna vypadat Stromovka?

Video
délka: 00:47.97

Radní Prahy 7 Lenka Burgerová k oblasti holešovické náplavky Daniel Vitouš

Chybějící okruh způsobuje komplikace obyvatelům Prahy, například Jižního Města nebo Spořilova, kudy kamiony objíždějí nevybudovaný úsek okruhu. Praha 4 proto společně s Technickou správou komunikací nyní buduje kolem Spořilova u křižovatky Jižní spojky a ulice 5. května nový protihlukový val.

Úsek 511 měří přes 12 kilometrů a jsou na něm plánovány čtyři mimoúrovňové křižovatky. Součástí stavby, která propojí obě dálnice, jsou rovněž dva tunely. Celý Pražský okruh měří asi 80 kilometrů, nyní je v provozu zhruba polovina.

Fotogalerie
20 fotografií