Sezónní svoz bioodpadu probíhá už od 1. dubna a potrvá až do 30. listopadu. Frekvence svozu bude jednou za 14 dní.

Časový harmonogram svozu:

Praha 22 - Hájek, pátek lichý týden, první vývoz se uskuteční 1. dubna a poslední vývoz 25. listopadu

Praha 22 - Pitkovice, pátek sudý týden, první vývoz bude 8. dubna a poslední vývoz se uskuteční 18. listopadu

Praha 22 - Uhříněves, čtvrtek lichý týden, první vývoz bude 14. dubna a poslední vývoz se uskuteční 24. listopadu