Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou občanům k dispozici v ulici K Uhříněvsi před číslem popisným 56, a to včetně obsluhy. Přinést budete moci pouze odpad rostlinného původu.

Co do bioodpadu patří?

zbytky ovoce, zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, listí a trávy, dřevní štěpek z větví stromů

Místní z městské části Praha-Královice se mohou zbavit bioodpadu.
Místní z městské části Praha-Královice se mohou zbavit bioodpadu.
Autor: IVETA LHOTSKÁ / MAFRA / Profimedia

Do bioodpadu rozhodně nedávejte!

jedlé oleje, zbytky jídel, kosti, maso, kůži, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady