Případ se týká tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011, a to konkrétně poradenských a konzultačních služeb, účetních a medicínsko-právních služeb a právních služeb, jež nemocnici poskytovala advokátní kancelář Šachta & Partners (dnes MSB Legal) spojovaná s lobbistou Ivem Rittigem. Dbalý za uzavření smluv přijal podle dřívějšího rozsudku úplatky ve výši 12 milionů korun, byl nejprve odsouzen k 8,5 letům vězení a náhradě škody, odvolací soud mu rozsudek ve středu zmírnil na sedm let. Jedná se o první pravomocný rozsudek v jeho kauzách, dále ještě běží další odvolací řízení v první větvi případu a k soudu míří také ještě třetí větev. 

„Máme za to, že bylo rozhodnuto naprosto správně, nicméně došlo ke změně právní kvalifikace u jednoho z trestných činů, který mu je kladen za vinu,“ odůvodnil rozhodnutí předseda senátu.

Odsouzení byli už dříve také účetní nemocnice Emilia Bialešová a právník MSB Legal David Michal, původně dostali 4 a 3,5 roku vězení, odvolací soud rozsudek zmírnil na dvouletou, resp. tříletou podmínku. „Míra jejího zavinění je skutečně minimální. Nicméně velice dobře věděla, že se jedná o nezákonnou činnosti,“ řekl předseda senátu k Bialešové. Nemusí se také podílet na náhradě škody skoro 50 milionů. „Náhrada škody byla přiznána k zaplacení pouze obžalovanému Dbalému,“ dodal.

Zásadní důkaz proti Dbalému byl jeho elektronický deník nazvaný Director’s Diary. Předseda senátu ve středu připomněl, že se u soudu celý promítal i předčítal. Dbalý v něm mluví o tom, jak bral drogy. Napsal si například, jak mu dealer obstaral kokain, a dodal: „Sněžím, a to dost.“ Hovoří tam taky o „moo“, což je podle soudu slangový výraz pro peníze. Dbalý v něm popisuje právě braní úplatků a další trestnou činnost. U soudu už dříve zaznělo, že policie v jeho počítači objevila fotografie s hromadami peněz ve složce „Já s moolahem“. Policie u něj také velké množství peněz našla a dalších více než 34 milionu si schoval ještě před zadržením u svého známého. 

Podle Dbalého obhájkyně však chybí konkrétní důkazy, které by informace z deníku potvrdily. „Pokud je dovozováno, že skutečně odehrály nějaké události popsané v diáři, aniž by jejich pravost byla prokázána dalšími důkazy, nelze na základě toho činit závěr o vině,“ uvedla ve středu u odvolacího soudu.

Jeho obhájkyně také upozorňovala na to, že dostal ještě trest propadnutí majetku. „Je zjevné, že v kombinaci s jakýmkoli vysokým trestem odnětí svobody je prakticky vyloučeno v kombinaci s propadnutím majetku, aby byl obžalovaný schopen nahradit škodu,“ řekla závěrem.

„Psal pod vlivem“

I obhájkyně advokáta Davida Michala ze společnosti MSB Legal, jenž je v kauze také obžalovaný a byl nepravomocně odsouzen k 3,5 roku vězení, mluvila o „nekritickém přijetí deníku“. Vadí jí, že soud všechno bere jako pravdivé. „Mám za to, že z dokazování jednoznačně vyplynulo, že to své dílo minimálně částečně psal pod vlivem alkoholu a drog,“ uvedla o Vladimíru Dbalém. Dodala také, že jeden ze znaleckých posudků označil deník za zcela nevěrohodný, ale soud ho podle ní zcela ignoroval. „Jediné zápisky, které tam o něm (o Davidu Michalovi, pozn. red.) jsou, uvádí, že předává doktoru Dbalému nějaké moo,“ uvedla k deníku na obhajobu svého klienta.

Vladimír Dbalý u soudu nebyl, řeči ale pronesl právník David Michal a účetní Emilia Bialešová Právník mluvil o tom, že podle něj u soudu došlo k úplné destrukci práv obžaloby. „Pokud jde o úplatkářství, existuje jen jediný důkaz pochybné kvality a vypovídací hodnoty, a to Dbalého deník,“ řekl ve své řeči před soudem.

Bialešová řekla, že předala soudu šanon se 400 listy dokladů, které prokazují její nevinu. Odmítá, že by byla v nějakém zločinném spojení s bývalým ředitelem. V Nemocnici Na Homolce pracovala dlouho před ním i pod ním. „Bylo známo, že pan Dbalý pije první ligu,“ řekla na jeho adresu. Uvedla také, že zakázky, kvůli které mělo dojít k úplatku, se nechtěla účastnit, ale vyhrožovali jí soudy. „Na výběr jsem neměla, zakázku jsem udělat musela,“ řekla. Tvrdí, že ani nemohla žádné úplatky dávat, protože je nemohla vydělat. „Kdybych Dbalému měla dávat 250 tisíc, musela bych někde po nocích vydělávat, abych mu je mohla dát,“ hájila se u Vrchního soudu. O škodě Nemocnici na Homolce podle ní „nemůže být vůbec řeč“.  

V druhé větvi kauzy bylo kromě Dbalého obžalováno dalších pět lidí, kromě Emilie Bialešové a Davida Michala také bývalý právník nemocnice Roman Ž., ten dostal 3,5 roku vězení, ale už zemřel. Zbývající dva obžalované Zdeňka Čápa a Josefa Kantůrka soud potrestal podmínkami a peněžitými tresty ve výši jednoho milionu a 600 000 korun, ani jeden z nich se neodvolal.

Fotogalerie
6 fotografií