Další den soudního líčení s nizozemskými bratry v Praze nejprve promluvili dva soudní znalci v oboru zdravotnictví. Lékař Ivan Procházka hovořil o následcích útoku na zdraví poškozeného číšníka Miroslava V. Jeho oponentem byl soudní znalec Jiří Hladík, který léčbu poškozeného hodnotil na žádost obhajoby jednoho z obžalovaných bratrů. Následovalo zejména hodnocení jednoho konkrétního okamžiku bitky, při kterém číšník upadl na zem a uhodil se o ni hlavou. Obhajoba se snažila poukázat na možnost, že největší poranění bylo způsobeno právě pádem, nikoliv údery pěstí a kopanci útočníků.

Video
délka: 01:25

Rozsudek soudu v případu nizozemských mlátiček. David Malík

Po ukončení výpovědí znalců přišly na řadu závěrečné řeči. Během dlouhého projevu státní zástupkyně trvala na tom, že incident má být hodnocen jako vražda ve stádiu pokusu. Za toto provinění požadovala trest odnětí svobody ve výši 10 až 18 let. Obhájci naopak poukazovali na okolnosti a požadovali, aby soud na celou věc pohlížel jako na trestný čin rvačky.

Zhruba ve 14:15 soudce Tomáš Kubovec hlavní soudní líčení přerušil s tím, že v 15:00 zazní verdikt. Soud posléze shledal Armina i Aräshe Nahviho vinným z těžkého ublížení na zdraví a z výtržnictví, za což jim uložil 6 a 5 let odnětí svobody. Zároveň soudce rozhodl o vyhoštění obou bratrů z České republiky na dobu 10 let. Armin Nahvi od soudu odešel s přísnějším trestem, protože mu uškodil o několik hodin starší incident, kde se měl dopustit napadení člověka před klubem v Dlouhé ulici v centru Prahy.

Oproti navrhované sazbě je trest nižší z toho důvodu, že podle soudce Tomáš Kubovce odsouzení nevedli svůj útok s cílem někoho zavraždit. Rozsudek není pravomocný. Bratři si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, zatímco státní zástupkyně na místě podala odvolání v neprospěch odsouzených.

Podívejte se na podrobnou online reportáž z celého dnešního dne soudního líčení:

Soudní líčení s nizozemskými bratry, den 3
Filtr:
Vše Důležité Foto Video Sociální sítě Refresh
Datum:
30. 4. 2019
 
15:19
30. 4. 2019

Rozsudek zní, že Armin i Aräsh Nahvi jsou vinni z těžkého ublížení na zdraví a z přečinu výtržnictví. Arminu Nahvi soudce Tomáš Kubovec udělil 6 let odnětí svobody, přitížil mu ještě incident z noci, která předcházela bitce. Tehdy měl Armin napadnout člověka před klubem v Dlouhé ulici. Aräsh Nahvi dostal 5 let natvrdo. Zamýšlený pokus o vraždu ze strany státního zastupitelství tedy soudce neuznal. „Pro výkon trestu se zařazují do věznice s ostrahou,“ sdělil soudce, který dodal, že oba odsouzení jsou vyhoštěni z České republiky na dobu 10 let.

 
14:14
30. 4. 2019

Soudce Tomáš Kubovec přerušuje soudní líčení, v 15:00 bude vyhlášen rozsudek.

 
14:11
30. 4. 2019

Armin Nahvi se nejprve vyjádřil k prvnímu bodu obžaloby, v rámci kterého čelí obvinění z napadení muže před jedním z klubů v Dlouhé ulici noc před vlastní rvačkou před restaurací Polpo. Obžalovaný trvá na tom, že se tu noc neúčastnil žádného konfliktu. Ke rvačce, při které došlo ke zranění číšníka, zopakoval, že pokud by manažer restaurace Milan M. nestrčil do jednoho z turistů, žádná rvačka by se nikdy neodehrála. „Moje reakce na toto chování ale nebyla úměrná. Dostalo se to mimo kontrolu. Opravdu lituji následků, které se staly Miroslavu V. Udělám, co bude v mých silách, aby se mohl vyléčit,“ řekl v závěrečné řeči Armin Nahvi.

 
14:03
30. 4. 2019

„Není dobrý způsob, jak říct, že jsem udělal chybu. Dělá je každý. Zúčastnit se této rvačky byla největší chyba mého života. Namísto oslavy s kamarády jsem zranil člověka a na veřejnosti jsem se choval jako idiot. Chtěl bych se omluvit, stydím se,“ sdělil mimo jiné ve své závěrečné řeči před soudem obžalovaný Aräsh Nahvi.

 
13:45
30. 4. 2019

Obhajoba Aräshe Nahvi připomíná, že oba obžalovaní svého jednání litují a už v této chvíli je jasné, že si následky svých činů s sebou ponesou dál do svého života.

 
13:40
30. 4. 2019

Obhajoba Armina Nahvi zásadně odmítá kvalifikaci celého činu jako pokus o vraždu, protože pro to údajně nesvědčí žádné okolnosti. Závěrečným návrhem obhajoby je, aby byl Armin Nahvi zproštěn obžaloby v souvislosti s incidentem před jedním z klubů v Dlouhé ulici v centru Prahy, který se odehrál v noci před samotnou potyčkou, jelikož toto jednání dle obhajoby nebylo prokázáno. S ohledem na rvačku před restaurací Polpo obhajoba navrhuje, aby soud uznal Armina vinného z trestného činu rvačky.

 
13:28
30. 4. 2019

Obhajoba Armina Nahvi během své závěrečné řeči sdělila, že státní zastupitelství nijak ve svém shrnutí nevzalo v potaz znalecký posudek soudního znalce Jiřího Hladíka, který řešil problematiku poranění hlavy číšníka během pádu na tvrdou zem. Obhájce zároveň zpochybnil výpověď Miroslava V., který sdělil, že neviděl prvotní fyzické jednání manažera restaurace Milana M. Ten měl strčit jednoho z nizozemských turistů, což zřejmě vyprovokovalo celý konflikt.

 
13:07
30. 4. 2019

Fakt, že napadený číšník útok přežil, podle státní zástupkyně nemůže být připisován obžalovaným k dobru, protože na tom neměli žádnou zásluhu. Útočili prý s vědomím své fyzické zdatnosti i závažnosti svého jednání. Na závěr státní zástupkyně soudu navrhla, aby oba bratry shledal vinnými přečinem výtržnictví a vraždy ve stadiu pokusu. Návrhem je nepodmíněný trest v dolní polovině zákonné sazby, která se pohybuje mezi 10 až 18 roky ve vězení. Zároveň bylo navrženo vyhoštění na dobu neurčitou.

 
12:56
30. 4. 2019

Ve dlouhém proslovu státní zástupkyně dále zaznělo, že útok na číšníka Miroslava V. nebyl součástí hlavní potyčky, ale probíhal zcela nezávisle. Zároveň podle ní šlo o zákeřné jednání, jelikož číšník ležel na zemi. Kromě výtržnictví jde podle státní zástupkyně zároveň i o přečin vraždy ve stadiu pokusu.

 
12:25
30. 4. 2019

Soudní proces po polední přestávce začal závěrečným návrhem ze strany státního zastupitelství. Státní zástupkyně sdělila, že dle jejího názoru vina obou obžalovaných byla prokázána na základě svědectví svědků i výroků soudních znalců. Podpůrným materiálem jsou videozáznamy, které oba obžalované zachycují.

 
11:20
30. 4. 2019

Obhajoba Armina Nahviho se nyní ještě krátce věnovala incidentu z noci, která předcházela samotné bitce před restaurací Polpo. Tehdy měl v Dlouhé ulici před jedním z klubů jeden z obžalovaných fyzicky napadnout po krátké rozepři návštěvníka baru. Obhajoba upozornila, že je schopna doložit přesné pracovníky ochranky klubu, která v danou dobu postávala před provozovnou a byla v těsné vzdálenosti od incidentu. Touto informací první část soudního líčení skončila, věc je přerušena do 12:15 hodin.

 
11:04
30. 4. 2019

Výpovědi soudních znalců pro tuto chvíli skončily. Soudce Tomáš Kubovec upozornil, že součástí celého procesu jsou také výpovědi svědků ze strany ostatních nizozemských turistů ze skupiny. Jejich konkrétní obsah však před soudem prezentován nebyl, protože obhajoba i státní zastupitelství je s nimi seznámeno.

 
10:45
30. 4. 2019

Oběma soudním znalcům jsou nyní kladeny dodatečné otázky. Probíhá zejména širší rozbor toho, zdali také kop do hlavy může způsobit poranění typické pro velkou plochu. Zjevně jde o snahu rozklíčovat, zdali číšník Miroslav V. utržil větší poranění od nizozemských útočníků, nebo pádem na tvrdou zem.

 
10:24
30. 4. 2019

Soudce Tomáš Kubovec nechává na argumenty doktora Hladíka dodatečně reagovat znalce Ivana Procházku. Ten sdělil, že v rámci závažnosti poranění Miroslava V. s možností úmrtí nesouhlasí se závěry oponujícího znalce. „Poškození mozku nebylo drobné,“ řekl Ivan Procházka, který trval na tom, že kdyby nebyla zahájena léčba otoku mozku, byl by pacient ohrožen na životě.

 
10:05
30. 4. 2019

„Plně se ztotožňuji se závěry znalce Procházky ve věci charakteru poranění. […] Na videozáznamu útoku je ale velice dobře vidět nekoordinovaný pád Miroslava V. na pravou stranu hlavy, kdy na tvrdou podložku dochází k pádu pravou spánkovou krajinou. Posléze je vidět odskok hlavy. Rozsah poranění je typický pro velkou plochu. To jsou například nekoordinované pády opilců a podobně. Nikoliv poranění, které bývá způsobeno malou plochou,“ uvedl dále Jiří Hladík. Na dotaz soudce Tomáše Kubovce, zda byl dle znalce číšník v ohrožení života, odpověděl lékař, že na základě způsobu zpracování lékařské dokumentace dle jeho úsudku nikoliv.

 
9:54
30. 4. 2019

Na základě žádosti obhajoby jednoho z bratrů teď vypovídá soudní lékař Jiří Hladík. Právě obhajoba ho o vypracování znaleckého posudku požádala. Znalec poukázal na jisté nesrovnalosti v lékařské zprávě, která mapuje léčbu Miroslava V. „Museli bychom se bavit o tom, jak velké je množství krvácení, aby to ohrožovalo život. Lékařská zpráva hovoří o ‚drobném‘ krvácení,“ sdělil lékař.

 
9:31
30. 4. 2019

Odborník Ivan Procházka hovořil dále k mechanismům poškození, která číšník loni v dubnu v Praze utrpěl. Důležitá u něj byla léčba otoku mozku. „To je naprosto zásadní věc,“ uvedl dále před soudem znalec, podle kterého naštěstí nakonec došlo k „poměrně slušné stabilizaci pacienta“.

 
9:20
30. 4. 2019

Před soudem vypovídá soudní znalec v oboru zdravotnictví Ivan Procházka, který řešil poranění českých účastníků bitky na terase restaurace Polpo. U manažera restaurace Milana M. zjistil nevelkou ránu na rtu a tváři. „Závažnější a složitější bylo posouzení pana Miroslava V.,“ sdělil znalec směrem k poranění číšníka restaurace. U něj zjistil rozsáhlé poranění v oblasti hlavy. „Šlo o poranění obličejového skeletu, tříštivou komplikovanou zlomeninu lícní kosti a horní čelisti,“ řekl Procházka. Dále to byla tříštivá zlomenina pravé očnice, zlomenina čelní kosti, poranění v oblasti klenby lební, kde byly zjištěny vícečetné zlomeniny pravé kosti spánkové. Bylo zjištěno i nitrolební poranění a nitrolební krvácení.

 
9:10
30. 4. 2019

Bratry Aräshe a Armina Nahvi právě přivedla eskorta do jednací síně.

 
9:06
30. 4. 2019

Soudce Tomáš Kubovec právě zahajuje dnešní soudní líčení.

Fotogalerie
25 fotografií