Primátorem Plzně se Zdeněk Mraček stal v prosinci 1990. V čele města stál v době začátků formování státní správy a fungování úřadu. „Bylo to v období 1990 až 1994. Já jsem nikdy nezamýšlel být primátorem. Dokonce i moje žena s úsměvem tvrdila, že nezvládám řízení ani naší domácnosti, natož celého města. Ale měl jsem šikovné náměstky a společnými silami jsme to zvládli,“ vzpomínal před dvěma roky Mraček.

Druhé funkční období už na radnici nestrávil. „Když mě bývalý prezident Václav Havel přemlouval, abych tu funkci vzal i druhé funkční období, odmítl jsem. A on se k tomu vyjádřil tak kulantně, když řekl: ‚Vás to, pane profesore, asi neoslovilo?‘ a já mu dal za pravdu,“ popisoval bývalý primátor.

Uznávaný lékař

Do roku 1995 vedl Neurologické oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. To bylo jeho „dítětem“, on sám patřil v oboru neurochirurgie k mezinárodně uznávaným odborníkům. Kvůli kritickému postoji ke komunistickému režimu byl ale jeho kariérní i akademický postup zastaven. Docentem a poté profesorem byl jmenován až po roce 1989. Do roku 2003 též přednášel na lékařské fakultě.

Zdeněk Mraček byl plzeňský rodák, dětství ale prožil na Podkarpatské Rusi, kde jeho otec, důstojník československé armády, sloužil. Rodina se vrátila do Plzně poté, co oblast v roce 1938 obsadilo Maďarsko.

Nesnadná studia

V Plzni Zdeněk Mraček navštěvoval měšťanskou školu a klasické gymnázium. V září 1948, jako žák maturitního ročníku, se dostal při pietě za zesnulého prezidenta Edvarda Beneše s několika dalšími studenty do potyčky s SNB (Sbor národní bezpečnosti).

Skončili na 14 dnů ve vězení, poté následoval vyhazov ze školy a nádeničina v pivovarské sladovně. Maturitu složil o rok později. Lékařskou fakultu absolvoval v roce 1957, studium se mu protáhlo o dva roky kvůli vojenské službě u Pomocných technických praporů.

Významný Plzeňan

Jako lékař nastoupil na tehdy nově vznikající neurochirurgický ordinariát plzeňské chirurgické kliniky. Tam, kromě let 1964–1966, kdy léčil v pražské Ústřední vojenské nemocnici, působil až do odchodu do penze.

V roce 2008 bylo uděleno Zdeňku Mračkovi čestné občanství města Plzně a roku 2010 byl zapsán do Dvorany slávy Plzeňského kraje.

VIDEO: Letos uplynulo 45 let od smrti Jana Patočky. Mluvčí Charty 77 podlehl následkům po výslechu StB.

Video
délka: 02:40.32
Video se připravuje ...

Uplynulo 45 let od smrti Jana Patočky. Mluvčí Charty 77 podlehl následkům po výslechu StB. Videohub

Fotogalerie
7 fotografií