Každý nově příchozí si jako dosud vytiskne lístek s vyvolávacím číslem. Na lístku ale přibyly další informace, a to předpokládaná doba čekání, vytištěný QR kód a také webový odkaz.

„Na základě průměrného vývoje front systém orientačně spočítá dobu, kterou bude klient na přijetí u přepážky čekat. Odhad v testu byl poměrně přesný, zatím se nám potvrdilo, že odchylka je maximálně okolo 5 až 10 minut,“ uvedl Petr Triner z Úřadu správních agend.

Pokud tak klient zjistí, že má třeba půl hodiny čas a nechce čekat na úřadě, stačí naskenovat QR kód nebo přímo zadat webovou adresu uvedenou na lístku a na webu uvidí, jak se vyvíjí situace s klienty před ním. Systém počítá i se situací, kdy se posun ve frontě nečekaně urychlí.

Pořadí je možné posunout

Samozřejmě se může stát, že někdo stráví z nejrůznějších důvodů u přepážky kratší dobu než je běžné, a tím posune frontu skokově kupředu. Proto jsme dali v rámci aplikace možnost vstoupit do fronty v pozdějším čase, a to o 20 nebo 40 minut déle. Toto je ale možné jen jedenkrát, výhradně ve chvíli, kdy by se klient nebyl schopen kvůli neočekávané změně vrátit na pracoviště úřadu včas,“ uvedl Bohuslav Horais ze Správy informačních technologií.

Funguje na třech pracovištích

Systém funguje zatím na třech magistrátních pracovištích. „Jedná se o Odbor správních činností, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů na náměstí Republiky, Živnostenský úřad města Plzně a Odbor registru vozidel a řidičů. Například co se týká vyřizování občanských průkazů a cestovních pasů, zde se fronty tvoří nárazově, a to hlavně v období prázdnin a dovolených. Na registru řidičů a vozidel je pak četnost odbavování vysoká po celý rok,“ dodal radní Vlastimil Gola.

VIDEO: O platnosti řidičáků a vhodném času na výměnu.

Video
délka: 03:13.28

Ředitel odboru Milan Hubka o platnosti řidičských průkazů a vhodných časech pro výměnu. Daniel Vitouš