Lávku, na kterou je už schválená projektová příprava, bude tvořit železobetonová konstrukce. „Lávka bude bezbariérová, zajistíme i bezbariérový přístup na zastávky městské hromadné dopravy v oblasti Letné,“ uvedl náměstek primátora Michal Vozobule.

Důvodem pro vybudování lávky je i skutečnost, že v místě citelně chybí přechod pro chodce. „Přechody napříč Rokycanskou třídou jsou vzdáleny 210 metrů, na křižovatce s ulicí Masarykova. Další leží ve vzdálenosti 110 metrů v křižovatce s ulicí Dítětova. Tam ale není světelná signalizace,“ řekl Vozobule.

Bezbariérová stavba

Stavba lávky nijak nezasáhne do jízdních pruhů na Rokycanské. „Půdorysné umístění je v prodloužení ulic Sousedská a Rodinná, lávka nezasahuje před bytové domy. Rampy jsou vedeny rovnoběžně s Rokycanskou třídou. Těmi je též zajištěn přístup na zastávky městské hromadné dopravy,“ vysvětlil Vozobule.

Na lávku povedou i schodiště pro zkrácení délky chůze. „Umístění stavby zohledňuje i požadavky na její bezbariérovost a na potřebnou podjezdnou výšku na Rokycanské třídě,“ dodala Pavla Dyntarová ze Správy veřejného statku města Plzně. Celkové náklady včetně zrušení současného podchodu jsou odhadnuty na 19,2 milionu korun.

VIDEO: Lávka přes Rokytku v Praze.

Video
délka: 00:32.81

Lávka přes Rokytku, která vyšla na 6 milionů korun. David Zima