Na třetím díle se podílelo celkem 37 autorů, především z městských institucí. „Výsledkem jejich několikaleté práce, založené zejména na studiu dobových pramenů, je zcela nový pohled na soudobé dějiny Plzně. Publikace kromě mapování politického vývoje přináší i nové poznatky z dějin literatury, výtvarného umění, architektury a urbanistiky, divadelnictví i sportu,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa.

Text doplňují ve většině případů dosud nepublikované fotografie.  „Práce na posledním svazku byla o to obtížnější, že k řadě témat, zejména po roce 1948 či 1953, doposud neexistují dílčí studie. Autoři proto museli často pracovat s dobovými prameny. Tato skutečnost však s sebou přinesla jedno pozitivum, podařilo se předložit zcela nový pohled na soudobé dějiny našeho města,“ uvedl spoluautor publikace a koordinátor projektu, ředitel Archivu města Plzně Adam Skála.

Autoři si museli poradit s řadou problémů, například s nástrahami lokálního místopisu. „Některé ulice, především v centru města, změnily během relativně krátkého sledovaného období i několikrát svůj název. Pro zachování autenticity výkladu jsou tedy názvy veřejných prostranství vždy uváděny v kontextu doby, o níž daná pasáž pojednává, a čtenář si může současný název vyhledat v zeměpisném rejstříku,“ vysvětlil Skála.

 Autoři se museli vyrovnat i se specifickým slovníkem používaným především po „Vítězném únoru“ roce 1948. „Dokresluje absurditu doby a určitým způsobem napomáhá jejímu pochopení. Nejrůznější dobové termíny a obraty běžně užívané v tehdejších médiích proto tvoří součást výkladu a jsou zvýrazněny kurzívou,“ dodal Skála.

Takto přehledný souvislý text o dějinách města Plzni dosud chyběl. Publikace sice vyšly již v letech 1965, 1967 a 1982, zachycují ale jen události do roku 1948. Proto je projekt moderního zpracování dějin pro Plzeň zásadní. Dějiny města Plzně 3 navazují na Dějiny města Plzně 2, jež vyšly před dvěma lety a mapovaly období od roku 1788 do 1918. První díl, jenž zahrnuje období od pravěku do roku 1788, byl slavnostně představen v dubnu 2014.

VIDEO: Archiv města Plzně se pyšní originálem Tylovy Fidlovačky.

Video
délka: 01:06.50

V Archivu města Plzně je uložený rukopis hry Fidlovačka od J. K. Tyla.. Zbyněk Schnapka, hudebnibanka.cz

Fotogalerie
3 fotografie