Ještě na začátku prázdnin přitom rybník žádný ostrov neměl. Jenže pak vody začalo rychle ubývat a masa písku a bahna se vynořila nad hladinu. Ta je teď už více než půl metru pod svojí obvyklou výškou. Tahle situace má tři příčiny.

Kvůli tropickým vedrům se voda z rybníku odpařuje a hladina tak klesá zhruba o pět centimetrů za týden. „Druhou příčinou je, že čtvrtina plochy povodí rybníka je zastavěná sídlištěm. Voda tak nestéká do rybníka, ale do kanalizace, která ji odvádí do řeky Berounky,“ vysvětlil hydrobiolog

Jindřich Duras. A třetí příčinou je, že kvůli suchu, kdy okolní krajina má nedostatek vody, nenasává rybník žádnou spodní vodu. Ostrov se vynořil z hlubin Boleveckého rybníka už jednou a to v roce 2003. Tehdy bylo také velké sucho a panovala tropická horka.

Jak vrátit vodu do rybníka

Jednou z možností, je svést vodu ze sídliště, ne do kanalizace a odtud do řeky Berounky, ale přímo do rybníka či do jeho přítoku, Boleveckého potoka.

 „Jen na ploché střechy paneláků spadne za rok tolik vody, že by zaplnily celý Bolevecký rybník. A to nepočítám další zastavěné plochy, jako jsou třeba parkoviště,“ řekl Duras.