Původně měla výluka trvat jen čtvrt roku, o měsíc se ale protáhla. Během ní začala i rekonstrukce několika mostů, například silničního v Břenkově ulici či tunelového vlečky Škoda. Buduje se také nový podchod do zastávky Skvrňany.

„Máme za sebou významnou úvodní etapu, zahrnující provizorní přeložku domažlické trati včetně vybudování mostního provizoria a přeložek inženýrských sítí. To umožní plynule pokračovat zejména na mostních objektech bez toho, aby bylo nutné opět dlouhodobě přerušit provoz na trati či vlečkových kolejích,“ uvedl ředitel stavby sdružení Swietelsky David Sichrovský.

V plném proudu jsou i práce na přeložce Domažlické třídy. Stavaři museli přesunout inženýrské sítě i kanalizaci. Nový silniční nadjezd pak v místě umožní křížení trolejbusové dopravy s plánovanou elektrifikací železniční trati.

Dvouletá přestavba domažlické železniční trati odstartovala letos v únoru a celkem bude stát přes miliardu korun. Je jednou z etap modernizace plzeňského železničního uzlu, která je naplánovaná až do roku 2022.

VIDEO: Stavební práce na domažlické trati odstartovaly letos v únoru.

Video
délka: 00:29.57

Stavební práce zastavily vlaky z Plzně na Domažlice. Romana Vébrová