Středoškoláci museli projít přes tři postupová kola. Nejprve měli za úkol navrhnout vlastní experiment, takzvaný payload družice, poté sestavit jeho prototyp. Do posledního kola se probojovalo pět týmů, jejichž členové se nyní budou podílet na dokončení letového kusu a zabudování svého experimentu do družice.

„Všechny týmy navrhly smysluplné a realizovatelné experimenty. Na nich se středoškolští studenti naučí základní principy kosmických technologií, naučí se pořizovat, zpracovávat a vyhodnocovat experimentální data ze satelitu a v budoucnu na základě získaných zkušeností navrhovat třeba daleko složitější experimenty,“ popsal odborný vedoucí projektu za ZČU Jiří Masopust.

 Experimenty vítězných týmů směřují do několika oblastí. Cílem je například zjistit orientaci, rotaci satelitu ve vesmíru či dálkově snímat teploty a následně je vyhodnocovat.  Pikosatelit ponese také desku pro testování mikročipů ve vesmíru či miniaturní kameru pro pořízení snímků Země z oběžné dráhy. „Čeká nás ještě hodně práce, ale věříme, že náš experiment uspěje,“ uvedl Patrik Vácal z plzeňského středoškolského týmu PilsCam.

  „Na soutěžících nás příjemně překvapilo nadšení, s jakým se zhostili tak náročné problematiky. A také  schopnost zorientovat se v anglicky psané odborné dokumentaci k použitým komponentům a systémům a dovednost prezentovat výsledky,“ dodal Masopust.

 Nyní čeká na studenty a univerzitní odborníky začlenění vybraných experimentů do palubních systémů, úprava softwaru a testování na palubě satelitu. „Družice bude připravena k vypuštění koncem roku 2018, konkrétní datum startu do vesmíru záleží na možnostech vynesení některou z kosmických agentur,“ doplnil Luděk Šantora ze Správy informačních technologií plzeňského magistrátu.

 Satelit poputuje do výšky 400 až 600 kilometrů a informace z něj budou studenti čerpat přibližně jeden až dva roky. Město Plzeň projekt podpořilo částkou 1,5 milionu korun. Tyto prostředky pomohou pokrýt náklady na realizaci a vypuštění družice.

VIDEO: Takhle vypadá bouřka z vesmíru.

Video
délka: 00:33.52

Úchvatné video: Takhle vypadá bouřka z vesmíru Twitter/Tim Peake

Fotogalerie
4 fotografie