Budova umístěná ve svahu v areálu nemocnice má barevně odlišená podlaží. Do každého patra jsou samostatné vjezdy, objekt střeží kamerový systém. Jednotlivá stání nebudou vyhrazená, kdo dřív přijede, zaparkuje.

Parkujícím zaměstnancům, kteří mají v současnosti zaplacenou parkovací kartu, bude elektronicky umožněn vjezd do parkovacího domu bez omezení. V nočních hodinách bude provoz parkovacího domu zabezpečen sekčními vraty, která si zaměstnanci otevřou přidělenou kartou s čipem,“ uvedl ředitel nemocnice Václav Šimánek.

Z parkovacího domu bude možné přejít přímo na všechna nemocniční parkoviště zásobovací chodbou, která vede pod celým nemocničním areálem.

Jedinečná je i zelená střecha budovy. „Zajišťuje zadržování dešťové vody při deštích a její postupné využívání použitými rostlinami. Akumulace vody na střeše má pozitivní vliv na okolí stavby, zeleň bude zachytávat prach, zvlhčovat a okysličovat ovzduší,“ vysvětlil vedoucí investiční výstavby FN Miloslav Šoltys. Na střeše jsou vysázené suchomilné rostliny a nainstalované lavičky. Z těch se návštěvníkům naskytne výhled na velkou část města. 

Stavba parkovacího domu začala začátkem loňského roku. Prvotní projektová cena celého projektu byla 180 milionů korun, soutěží se podařilo cenu snížit na 139 milionů korun.  Stavbu nemocnice financovala z vlastních zdrojů.

Fotogalerie
4 fotografie