Všechny nové lokality by měly být na kanalizaci napojené do dvou až tří let. Zbývá ale ještě přesvědčit některé majitele pozemků, kteří se ke kanalizaci nestaví příliš vstřícně. „Po její dostavbě nebudou muset vyvážet septiky. A je výrazně levnější platit stočné za vypouštění do kanalizace než tisíce korun za vývoz septiků,“ uvedl vedoucí odboru investic Pavel Grisník.

Očekává se, že napojení na kanalizační řád napomůže i k lepší kvalitě vody v řece Úslavě. „Dodnes jsou v ní raci a škeble rybniční,“ řekl náměstek primátora Petr Náhlík. 

Stavba umožní odvádění splašků z dosud neodkanalizovaných oblastí do plzeňské centrální čističky odpadních vod. „Celý Úslavský kanalizační sběrač vede podél řeky Úslavy od Baumaxu na Rokycanské přes střelnici Lobzy a Božkov až do Koterova,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

První, už hotová etapa za zhruba 160 milionů korun, se začala budovat na konci roku 2011. Vede od Baumaxu za Božkov a město na ni získalo evropskou dotaci. Druhá, nyní kompletně dokončená část, vede z Božkova do Koterova.

Za druhou část stavby město zaplatilo téměř 47 milionů korun. „Vlivem dodatečných nepředvídatelných požadavků Vodárny Plzeň byly provedeny dodatečné vícepráce v hodnotě 238 tisíc korun, což ale v celkovém kontextu stavby považuji za minimální náklad navíc,“ doplnil Šindelář.

Fotogalerie
7 fotografií