„Místní hlavně zajímalo, jaké budovy a prodejny tam vzniknou, zeleň, možnosti parkování, sportování a podobně,“ uvedla architektka Lucie Šidlová.

U vstupu od sídliště stojí budova bývalé tkalcovny, naproti se dokončuje sídlo městské policie a za ním se počítá s malým náměstím s pódiem. Následuje prostor pro malý pivovar a k nádraží lidé sejdou širokým schodištěm. 

„Původně jsme bulvár zamýšleli jako pěší zónu s malým náměstím s pódiem, s kavárnami a občerstvením, kde se počítá s předzahrádkami. Nyní na návrh místních budeme přemýšlet i nad průjezdem cyklistů,“ slíbila Šidlová.

Zřízena tu bude i retenční nádrž na zachycování dešťové vody, která bude využívána k zalévání zeleně. Boční komunikace pro pěší směřující ke schodišti budou tvořit zelenou oázu s lavičkami.

Kdysi oplocené slezanské areály se otevřely veřejnosti a konají se tam různé akce. Jeden z nich koupil místní podnikatel a v dalším vzniknou byty.

VIDEO: Archeolog Michal Zezula představuje nálezy z Kostelního náměstí v Ostravě.

Video
délka: 03:35.67
Video se připravuje ...

Archeolog Michal Zezula představuje nálezy z Kostelního náměstí v Ostravě. Karel Janeček

Fotogalerie
7 fotografií