„Neuvěřitelné. Umírají v několikakilometrových pásech,“ zlobí se Eva Kotková z Hlučína.

„Malí mlži slávičky mnohotvaré jsou nežádoucí invazivní druh. Velké mlže sbírají pracovníci ze stavby,“ uvedla mluvčí Hlučína Kristina Skulinová.

„V terénu vídám pouze dva muže s kyblíkem, kteří sem tam něco zvednou a přenesou do vody,“ tvrdí však Kotková. Dodává, že přístup města k přírodě jí přijde velmi arogantní.

I 20 lidí by bylo málo

Podle Ivony Kneblové z CHKO Poodří by i dvacet lidí na sbírání škeblí říčních na kilometrech břehů bylo málo. „Škeble bez vody přežijí jen, dokud bude vlhké bláto a neuhodí mrazy,“ vysvětlila Kneblová.

I když se podle ní nejedná o chráněné druhy, zákon jasně říká, že by k úhynu velkých populací docházet nemělo.

„Je jedno, jestli jde o bezobratlé tvory nebo zvířata, všichni jsou pro biodiverzitu čili rozmanitost ekosystémů důležití,“ poznamenala Kneblová.

VIDEO: Hasiči v Bruzovicích zachraňovali koně, který spadl do jímky u domu.

Video
délka: 01:04.00

Hasiči v Bruzovicích zachraňovali koně, který spadl do jímky u domu HZS Moravskoslezského kraje

Fotogalerie
6 fotografií