S informací o několika útocích vlka či vlků za poslední měsíc přišel Odbor životního prostředí třineckého magistrátu. Vlci podle něj útočili v katastrech podbeskydských obcí Nýdek, Vendryně a Bystřice.

Ovce je nutné zabezpečit

Problém je v tom, že jsou ovce běžně umístěny volně v ohradách, které nejsou dostatečně zajištěné proti útokům šelem. „Útoky se mohou s vysokou pravděpodobností opakovat,“ varují starostové tří dotčených obcí.

Chovatelé by si proto měli svá zvířata lépe zajistit. „Doporučujeme chovatelům, aby si na noc svá zvířata zavírali do ovčínů, chlévů či dalších hospodářských budov nebo do dostatečně zajištěné ohrady u domu,“ vzkazují z Nýdka či Vendryně.

Škody hlaste ihned!

Případnou škodu lidé musí nahlásit nejlépe ihned, nejpozději pak do 48 hodin. „Volejte na tel. 774 749 856. Na místo přijede Gabriela Fojciková, zajistí stopy a rozsah škody a vyhotoví záznam z místního šetření,“ vzkazuje třinecký magistrát.

Pokud majitelé hospodářských zvířat tento postup nedodrží, žádnou kompenzaci za škody způsobené zvlášť chráněnou šelmou nedostanou.