„Ostravská zoologická zahrada nyní vydala 25. ročník Plemenné knihy siky vietnamského s informacemi o současném stavu populace ze všech institucí, kde jej chovají,“ řekla mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková.

Prvních dvacet vydání Plemenné knihy měli na starosti v německém Tierparku Berlín. „Tato zoo pak před pěti lety navrhla, aby na základě zkušeností tuto práci převzala zahrada v Ostravě,“ dodala Nováková.

Radami se řídí v ostatních zoo

Plemenná kniha slouží nejen jako ucelený přehled jednotlivých chovů, ale obsahuje i řadu genetických a demografických analýz. „Z nich pak plynou doporučení na vhodné změny ve stávajících chovech, které chovatelům zasíláme společně s plemennou knihou,“ popsal vědecký pracovník ostravské zoo Jan Pluháček, který koordinuje světový chov siků vietnamských a vede i plemennou knihu.

Video
délka: 01:44.56

Ostravská zoo úspěšně odchovává jeleny sika, kteří pocházejí z Vietnamu. Zoo Ostrava

Snad se někdy vrátí i do přírody

K 1. listopadu 2019 populace siky čítala celkem 454 jedinců, z toho 126 samců, 292 samic a 36 jedinců zatím neurčeného pohlaví. „Populace v uplynulých letech rostla, což je důležité pro zachování tohoto druhu alespoň v lidské péči či případné navrácení do volné přírody,“ řekla Nováková.

Jsou i potravou pro šelmy

Růst počtu siků však přináší i problémy, protože není snadné nová zvířata umisťovat do zoologických zahrad. Jejich kapacita je totiž vyčerpána. „U samic je pravidelná reprodukce nezbytná, jinak by to ohrozilo jejich plodnost,“ popsala Nováková.

Ostravská zoo tak může nadbytečné jedince usmrcovat a poskytovat tak přirozenou potravu pro jiné vzácné a ohrožené obyvatele – šelmy. „Díky tomu se u nás mohou sikové množit bez omezení,“ dodala Nováková.

Některé zahraniční zahrady však takto postupovat nechtějí, proto budou noví chovatelé tohoto jelena dostávat přednostně samčí skupiny. Ty budou sloužit jako genetický rezervoár pro ostatní chovatele.

Sika vietnamský

Jelen sika vietnamský (Cervus nippon pseudaxis) je poddruh jelena siky. Žil původně v oblastech severního Vietnamu a jihozápadní Číny. V současné době je v podstatě ve volné přírodě vyhubený, chován je jen v zajetí. Samice s mláďaty tvoří po většinu roku samostatná stáda, samci se připojují jen v období říje. Samice většinou rodí jedno mládě, které dospívá kolem druhého roku života.