Vstup do požářiště povolil firmě na konci minulého týdne báňský úřad a začala podle plánu. Na rekonstrukcích hrází, které jsou tlusté přibližně tři metry, se podílejí čtyři záchranářské čety, tedy asi 40 lidí.

Do hráze začínáme prokopávat otvor o rozměru metr krát 1,2 metru, do kterého následně umístíme takzvanou lutnu, tedy ocelovou trubku o průměru 800 milimetrů, která bude sloužit pro další odvětrávání podzemních prostor. Tím byla zahájena první etapa ohledání pracoviště a rekonstrukce hrází souvisejících s oblastí čelby," popsal mluvčí těžební společnosti OKD Ivo Čelechovský.

Stav ostatků není jasný

V prostoru čelby (předku chodby) zůstalo pět mrtvých horníků. Čtyři těla jsou v porubu neboli rubání, tedy v dobývacím prostoru. V jakém stavu jejich ostatky jsou, zatím není jasné. Dovnitř uzavřeného prostoru se záchranáři dostanou lutnou vsazenou do hráze.

Video
délka: 02:44
1080p 720p 360p

Začínají vyprošťovat těla horníků z dolu ČSM ve Stonavě. Při havárii 20. prosince 2018 jich zahynulo 13. Karel Janeček, Blesk

Po první hrázi bude následovat rekonstrukce druhé hráze. „Pak bude probíhat odvětrání, vyproštění těl pěti horníků, ohledání místa policií, stavba dvou nových hrází a uzavření oblastí čelby. Pokud se nic významného nestane, bude to trvat do konce dubna,“ řekl mluvčí OKD.

Čtyři těla horníků v květnu

Na přelomu dubna a května bude následovat další etapa - odvětrávání porubu. „V polovině května začneme průzkum a vyproštění ostatků čtyř horníků z porubu a ve čtvrté etapě, což bude někdy na konci května, dojde k rozbíjení hrází a dalším technickým pracím souvisejícím se zpřístupněním oblastí,“ uvedl Čelechovský.

Video
délka: 01:55
1080p 720p 360p

Začínají vyprošťovat těla horníků z dolu ČSM ve Stonavě. Při havárii 20. prosince 2018 jich zahynulo 13. Karel Janeček, Blesk

Neštěstí v Dole ČSM-Sever se stalo loni 20. prosince v hloubce kolem 880 metrů pod povrchem. Od výbuchu jsou prostory uzavřené. Po neštěstí se podařilo z dolu vynést jen čtyři mrtvé.

Mezi horníky, kteří při prosincovém neštěstí zahynuli, bylo 12 Poláků a jeden Čech. Deset havířů bylo zraněno. OKD ve spolupráci s firmami Alpex a Polalpex, jejichž zaměstnanci vesměs horníci byli, už vyplatila pozůstalým většinu jednorázového odškodného. Pozůstalí budou dostávat také renty a rozdělí se mezi ně peníze vybrané ve dvou sbírkách.

V dolech na Karvinsku pracuje zhruba 9000 lidí. Majitelem společnosti je od loňska prostřednictvím společnosti Prisko znovu stát.